Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werkbezoek Verenigde Staten

Bart Raeymaekers en Annelies Verlinden met twee vertegenwoordigers van FEMA

De Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), Bart Raeymaekers, was afgelopen week op officieel werkbezoek in de Verenigde Staten. Het NCCN maakte deel uit van de Belgische delegatie met onder andere de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en vertegenwoordigers van de federale politie.

Het doel van dit bezoek is om ervaringen uit te wisselen over binnenlandse veiligheid, rampenbestrijding- en bijstand. Er werd gesproken over samenwerking in het algemeen en in het kader van terrorismebestrijding en cyberveiligheid. 

Woensdag vonden er verschillende expertenvergaderingen plaats met het Federal Emergency Management Agency (FEMA) over de diverse aspecten van het crisisbeheer. Net zoals het NCCN is FEMA verantwoordelijk voor het crisisbeheer van alle grootschalige noodsituaties, zoals terrorisme, overstromingen en de coronacrisis. 

Dit werkbezoek is een goede gelegenheid om de bestaande samenwerkingsverbanden te versterken. Door de coronacrisis stond de samenwerking de afgelopen maanden op een laag pitje. Het werkbezoek aan FEMA werd afgesloten met een vergadering met deelname van onder andere de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum Bart Raeymaekers, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de beheerder van FEMA, Deanne Criswell.

In New York had de delegatie nog overlegmomenten met Emergency Management Services – State of New York (DHSES) en de Fire Departement NYC. Daarnaast ontmoeten de delegatieleden Amerikaanse collega’s van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, het National Counterterrorism Center, het Federal Bureau of Investigation (FBI), de US Marshals en de politieafdelingen van Washington DC en New York City. Tijdens het bezoek werden ook de slachtoffers, waaronder een Belg, van de terroristische aanslag 31/10/17 in New York herdacht.