Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Versterken van de nationale weerbaarheid: de rol van het Nationaal Crisiscentrum

stembrief in stembus
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) speelt een centrale rol in de coördinatie van de inspanningen om het hoofd te bieden aan hybride dreigingen en dus de weerbaarheid van het land te versterken. Zo is er bijvoorbeeld het interdepartementaal Platform voor Hybride Dreigingen waarbij deze dreigingen worden geïdentificeerd in samenwerking met alle betrokken partners.

Dit samenwerkingsplatform ontwikkelt een gemeenschappelijke aanpak voor het omgaan met hybride dreigingen. Daarnaast volgt het NCCN Europese en internationale initiatieven op in dit domein en speelt het een belangrijke ondersteunende rol bij de voorbereiding en uitwerking van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Verkiezingen

Aangezien de verkiezingen van 2024 naderen, verhoogt het NCCN zijn inspanningen om de veiligheid en integriteit van het verkiezingsproces te garanderen. Zo werd er een analyse gemaakt van de risico's die specifiek zijn voor de verkiezingen. In samenwerking met het Hybrid Centre of Excellence heeft het NCCN een nationale oefening georganiseerd om de structuren en procedures te testen voor het omgaan met verschillende risico's tijdens het verkiezingsproces.

Desinformatie

Naast deze initiatieven blijft het NCCN alert op de groeiende dreiging van desinformatie. Het NCCN erkent dat het belangrijk is om het publiek bewust te maken van deze kwestie en lanceerde in september 2023 een speciale pagina over desinformatie op zijn website. Dit platform biedt essentiële informatie over desinformatie en de acties die de overheid heeft ondernomen om deze tegen te gaan, en helpt zo de weerbaarheid van de Belgische samenleving tegen desinformatiecampagnes te versterken.

Intensieve samenwerking

Het NCCN stimuleert de voortdurende interdepartementale samenwerking met de veiligheids- en inlichtingendiensten en zorgt zo voor een gecoördineerde reactie op hybride dreigingen. Deze gezamenlijke aanpak komt ook tot uiting in de inspanningen met de FOD Binnenlandse Zaken en illustreert de inzet van het NCCN om de veiligheid en veerkracht van België te versterken in een voortdurend veranderende wereld.