Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheid bij internationale toppen: een dagelijkse opdracht voor het Nationaal Crisiscentrum

politieauto
Op donderdag 21 maart vond een Europese top plaats in Brussel. Op hetzelfde moment ontvingen onze Eerste Minister en de Directeur-Generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) enkele wereldleiders voor een nucleaire top in Brussel. Op beide evenementen werden verschillende staatshoofden en regeringsleiders verwacht. Dit gaat gepaard met heel wat veiligheidsmaatregelen. 

Grootste diplomatieke hub ter wereld

Met enkele belangrijke internationale instellingen op het grondgebied, zoals de Europese instellingen en het NAVO-hoofdkwartier, is Brussel de grootste diplomatieke hub ter wereld. Dagelijks komen er ministers, staatshoofden of regeringsleiders naar onze hoofdstad.  

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) coördineert de veiligheidsmaatregelen voor de bezoeken van de zogenaamde VIPs. In 2023 bezochten zo 1.500 VIPs ons land, waarvan 300 staatshoofden of regeringsleiders. Denk bijvoorbeeld aan de bezoeken van de Oekraïense president Zelensky of het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar. 

Beschermingsmaatregelen 

Elke VIP krijgt individuele beschermingsmaatregelen vanaf het moment dat ze aankomen in ons land totdat ze ons grondgebied opnieuw verlaten. Deze veiligheidsmaatregelen worden bepaald aan de hand van een dreigings-en risicoanalyse. Het NCCN werkt hiervoor nauw samen met de Federale Politie en met het OCAD.  

Eens de maatregelen bepaald zijn, krijgen de lokale politiezones de opdracht om de maatregelen uit te voeren. De Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene staat in voor de veiligheid in Brussel bij dergelijke bezoeken. De politie sluit bijvoorbeeld tunnels af voor een vlotte en veilige passage, ze escorteren VIPs op weg naar hun bestemming in Brussel, … Ook de Federale Politie neemt heel wat taken op om de veiligheid van de VIPs te waarborgen. Zij staan bijvoorbeeld in voor de close protection van sommige VIPs en ondersteunen de lokale politiezones waar nodig.  

Bij het bepalen en uitvoeren van de maatregelen wordt bovendien rekening gehouden met de impact voor de inwoners en pendelaars. Zij worden op voorhand geïnformeerd over de impact op de mobiliteit.  

Grote toppen gaan vaak ook gepaard met betogingen en manifestaties. Ook hier staat de politie in voor een veilige omkadering. Tijdens elk bezoek volgt het NCCN de gebeurtenissen van dichtbij op samen met alle partners zodat we snel kunnen reageren in geval van incidenten.  

Belgisch Voorzitterschap 

Tijdens de eerste helft van 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het NCCN brengt een groot aantal partners samen om problemen met betrekking tot de veiligheid van verschillende evenementen te onderzoeken, een rode draad vast te stellen en veiligheidsmaatregelen te coördineren. Iedere keer dat een VIP landt op Zaventem om evenementen en vergaderingen bij te wonen, werken de diensten van het NCCN achter de schermen om alles veilig te laten verlopen.  

Tijdens het voorzitterschap worden meer dan 600 evenementen (informele raden, toppen, bijeenkomsten met ministers, bijeenkomsten van experten, ...) georganiseerd. Voor elk van deze evenementen worden de nodige veiligheidsmaatregelen bepaald.