Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tihex 2021: nucleaire oefening

Verschillende personen in een vergaderzaal rond de tafel.
Op woensdag 17 maart 2021 organiseerde het Nationaal Crisiscentrum in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Engie en de betrokken gouverneurs een oefening in het kader van het nucleair noodplan.

Tijdens de oefening werden de alarmeringsprocedures ingeoefend om de werking ervan te testen. 

Nationaal nucleair noodplan

Wie doet wat? Hoe en via welke kanalen communiceren de overheden? Op welke manier wordt de ontplooiing van de hulpdiensten georganiseerd op het terrein? Hoe worden de slachtoffers geëvacueerd? Hoe wordt de communicatie georganiseerd? Het nationaal nucleair noodplan dat wordt gecoördineerd door het NCCN behandelt elk van deze aspecten. Tijdens deze oefening ging de focus naar de alarmering van de verschillende overheden en de bevolking, maar er werd ook bekeken welke impact de maatregelen hebben op het dagelijks leven.

Om iets na 9 uur werden de eerste alarmeringsberichten uitgestuurd om de bevoegde diensten te alarmeren. De crisiscellen waren snel actief en begonnen meteen met een inschatting van de situatie: wat is er gebeurd? Hoe groot is de impact voor de bevolking? Etc.

Later dit jaar zal een 2e oefendag georganiseerd worden die verder bouwt op het scenario dat vandaag werd ingeoefend.

Wat kan jij doen? 

Wij bereiden ons voor op een nucleair incident. Jij toch ook? Ontdek wat jij kan doen om je voor te bereiden op www.risico-info.be/nl