Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tiende bijeenkomst van het Netwerk van directeurs-generaal

DG Netwerk
Op dinsdag 30 januari 2024 kwam het Netwerk van Directeurs-Generaal van de Europese crisiscentra voor de tiende keer samen in Brussel. Hun bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en kaderde binnen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde de vergadering.

Na de bijeenkomst in Stockholm en Madrid is het de derde keer dat het Netwerk samenkomt in het land dat het Europees voorzitterschap verzekert. Dit benadrukt het belang om de banden tussen de EU en de nationale crisisstructuren te versterken zodat onze gezamenlijke inspanningen in crisisbeheer ondersteund worden.

“Dit is de derde bijeenkomst van het Netwerk die plaatsvindt in het kader van het voorzitterschap van de Raad. Dit toont voor mij de cruciale link aan tussen ons Netwerk en de Europese Unie. Het laat onze stem horen op Europees niveau en het faciliteert de ondersteuning van de EU voor onze collectieve inspanningen in crisisbeheer.” Leen Depuydt, Directeur-Generaal a.i. Nationaal Crisiscentrum.

26 EU-lidstaten, alsook Noorwegen, Zwitserland, de Benelux Unie en Europese instellingen en organisaties kwamen bijeen om te praten over enkele cruciale thema’s. De discussies varieerden van de voorbereiding op noodsituaties tot lessons learned uit voorbije crisissituaties. Kortom de volledige risicocyclus kwam aan bod. De aanwezigheid van de lidstaten toont nogmaals de wil aan om meer samen te werken om het crisisbeheer op Europees niveau te versterken.

België kende meerdere federale fases. Door hun grensoverschrijdende karakter en Europese geografie zijn deze gebeurtenissen steeds vaker ook sectoroverschrijdend.

Terwijl dramatische gebeurtenissen ons allemaal hebben getroffen, onze samenleving onder druk hebben gezet en onze visie op crisisbeheer hebben uitgedaagd, hebben ze ons gelukkig ook gestimuleerd om het beter te doen, om buiten onze comfortzone te denken en om de samenwerking op het gebied van crisisbeheer, paraatheid en weerbaarheid te verbeteren.” Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken.

Om de dag te starten werden de grote sportieve competities besproken. In eerste instantie ging het over de voorbereidingen die Frankrijk treft in het kader van de Olympische Spelen in Parijs. Nederland ging daarop verder over hoe zij zich hierop voorbereiden alsook op het Europees Kampioenschap voetbal dat in Duitsland plaatsvindt. Een mooie kans om van onze buurlanden te leren over hoe zij zich voorbereiden op grootschalige evenementen.

Vervolgens deelden de delegaties ervaringen en best practices met elkaar.

De namiddag was meer van praktische aard. Het Nationaal Crisiscentrum presenteerde het Paragon-project aan de hand van een demonstratie van een grensoverschrijdende case study.

De dag eindigde met een rondetafelgesprek over de toekomst van Europees crisisbeheer. Dit overleg zal ongetwijfeld een cruciale invloed hebben op het werk van het Nationaal Crisiscentrum binnen het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Het Netwerk van Directeurs-Generaal van Europese crisiscentra, dat in 2018 is opgericht op initiatief van het Belgische Nationaal Crisiscentrum en wordt ondersteund door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, heeft als doel de coördinatie tussen de nationale crisiscentra te ontwikkelen, wederzijds geïnformeerd te zijn over de uitdagingen waarmee de verschillende crisiscentra worden geconfronteerd, de bestaande expertise en ervaringen te delen en elkaar tegelijkertijd te ondersteunen bij de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.