Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Symposium Bullseye

Detection dog
Op donderdag 26 januari organiseerde de Directie Internationale Zaken van het Nationaal Crisiscentrum in samenwerking met de federale politie een symposium in het kader van het project Bullseye.

Wat is project Bullseye? 

Het idee van project Bullseye ontstond na de aanslagen in België in maart 2016. Hoewel dramatisch genoeg, had deze situatie nog dodelijker kunnen zijn als de aanval was gecombineerd met chemische en/of biologische agentia. Na analyse bleek dat de noodprocedures voor deze specifieke gevallen te weinig bekend waren vooral bij de eerste lijns-hulpverleners. Dit ondanks de grote hoeveelheid kennis die over dit onderwerp bestaat vooral op militair vlak.

Zo ontstond het Bullseye-project, met als doel een betere uitwisseling van kennis tussen deskundigen en terreinactoren, harmonisatie van procedures voor eerste lijns-hulpverleners, maar ook een betere opleiding van speurhonden, die van essentieel belang zijn bij een aanslag met chemische, biologische, radiologische of nucleaire agentia, eventueel in combinatie met explosieven (CBRNe).

Bullseye is een door de Europese Unie gefinancierd project in het kader van het Internal Security Fund - Police van de Europese Commissie. Het bestaat uit een consortium van 8 partners uit 5 landen (Spanje, Slowakije, Polen, Nederland en België) en wordt gecoördineerd door het Belgisch Nationaal Crisiscentrum.

Doel van het project is de paraatheid van hulpdiensten en eerste lijns-hulpverleners die betrokken kunnen zijn bij een terroristische aanslag met chemische of biologische stoffen op twee manieren te verbeteren: 

  • Harmonisatie van de procedures, met name op internationaal niveau. Maar ook oefeningen over deze procedures en een evaluatie van de oefeningen voor de samenstelling van een "train the trainer"-pakket.
  • De uitbreiding van opleidingscentra voor speurhonden.

Symposium 26 januari

Tijdens het symposium van 26 januari stond het opleidingsaspect van de honden centraal.

De dag begon met twee keynotes om de aanwezige deskundigen stof tot nadenken te geven:

  • "How to develop, apply and evaluate innovative scent detection technologies?" 
  • "Explosive detection dog detecting chemical precursors and/or chemical threats"

Er volgden verschillende indrukwekkende demonstraties van speurhonden in reële situaties: detectie van verdachte pakketten, analyse van bagage, identificatie van personen die explosieven bij zich dragen, enz.

Het Bullseye-project wordt voortgezet met een Train The Trainer-sessie in februari-maart 2023. 

Wil je meer weten over het project: Bullseye Project

Bullseye