Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Succesvolle eerste workshop onder Belgisch voorzitterschap ECGFF

Groepsfoto

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF) organiseerden Frontex en de Belgische Scheepvaartpolitie, met ondersteuning van het secretariaat Kustwacht, een workshop van 28 februari tot en met 2 maart. Met zo’n 100 deelnemers uit verschillende Europese landen, interessante uiteenzettingen, een panelgesprek en talrijke mogelijkheden om expertise uit te wisselen en te netwerken, was deze eerste workshop van de reeks al een succes te noemen.

Samenwerking: de sleutel tot succes

Gedurende drie dagen werd er gewerkt rond het thema ‘Enhancing cross-sector and cross-border synergies’. Het hoofddoel was om expertise te delen rond maritieme beveiliging, multifunctionele operaties en het opbouwen van operationele synergiën, maar ook om vooruit te blikken op mogelijke toekomstige samenwerkingen. De 15 sprekers uit de verschillende Europese lidstaten haalden heel wat voorbeelden aan van samenwerkingsverbanden die over grenzen en diensten heen hun nut bewijzen. Samenwerking blijkt eens te meer de sleutel tot succes.

3 grote thema’s

Tijdens de workshop kwamen drie grote thema’s aan bod, die actueel zijn in het domein van maritieme ‘Safety’ en ‘Security’. Het eerste thema was maritiem toezicht. Er werden voorbeelden van synergiën op het vlak van maritieme bewaking uitgelegd.

De verschillende succesvolle operaties in samenwerking met FRONTEX werden overlopen, maar daarnaast was er ook aandacht voor de formalisering van het samenwerkingsverband tussen MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics), België en heel wat Europese lidstaten.  Het MAOC-N lidmaatschap van België is een belangrijke stap in de optimalisering van de informatie uitwisseling over handel en smokkel in verdovende middelen.

Ook de security rol van het Belgisch Maritiem informatiekruispunt (MIK) bij het monitoren van veiligheidsdreigingen kwam uitgebreid aan bod.

In tweede instantie werd er gefocust op gezamenlijke, multifunctionele operaties. Het is belangrijk om over grenzen en over diensten heen operaties te organiseren, samenwerkingsverbanden op te bouwen en elkaar te versterken Tijdens een discussiepanel werd hierover van gedachten gewisseld tussen EFCA (European Fisheries Control Agency), EMSA (European Maritime Safety Agency) en FRONTEX. Verder werd ook ingezoomd op samenwerkingsverbanden in het rechtshandhavingsproces van illegale migratie.

In het derde luik van de workshop werd er een blik op de toekomst geworpen. Er kwamen een heel aantal mogelijkheden en uitdagingen aan bod. Zo kunnen technologische ontwikkelingen helpen bij de beeldvorming onder water en worden aangepaste wettelijke kaders te worden ontwikkeld om efficiënte bewaking te kunnen garanderen van kritieke infrastructuur zoals windmolenparken, onderzeese datakabels en pijpleidingen.

Tijdens het voorzitterschap volgen dit jaar nog een workshop met EMSA en met EFCA en een BELCOASTEX oefening waar verschillende scenario’s op zee zullen worden getest. In september zal het voorzitterschap afgesloten worden met een slotevent waar conclusies zullen worden toegelicht.

Groepsfoto