Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Schietpartij in Brussel

Schietpartij in Brussel met slachtoffers op maandagavond 16 oktober

Live

Update 8 maanden
8 maanden

 • zaal waar mensen aan het vergaderen zijn
  8 maanden 21u:48

  Einde federale fase

  Einde van de federale fase voor crisisbeheer.  

  Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten.  

  Bedankt aan alle hulp-en interventiediensten en alle betrokken partners die hebben bijgedragen tot het beheer van deze crisis. 

  Ook de komende dagen en weken zal het NCCN (Nationaal Crisiscentrum) waakzaam blijven en de situatie blijven opvolgen. 

  Heb je nood aan psychosociale ondersteuning? Dan kan je terecht bij : 

 • 8 maanden 15u:09

  Nood aan psychosociale ondersteuning?

  Slachtoffers, betrokkenen en getuigen van de schietpartij in Brussel kunnen met veel vragen en emoties achterblijven. Het kan een overweldigende indruk nalaten. Heb je nood aan emotionele ondersteuning bij de verwerking van deze schokkende gebeurtenis, dan kan je in Vlaanderen terecht bij de dienst Slachtofferhulp van de CAW. 

  Iedereen reageert anders, maar over het algemeen heeft een schokkende gebeurtenis een impact op de persoon. Je kan verward zijn rond het gebeuren, angstgevoelens hebben meegemaakt, bezorgd zijn, ongeloof,...  Deze reacties kunnen tijdens het gebeuren gespeeld hebben maar kunnen ook later nog naar boven komen. Hiervoor kan je terecht bij Slachtofferhulp.

  Alle hulp binnen het CAW is gratis en dicht bij je in de buurt.

  Je kan:

  voor een gesprek of om een afspraak te maken.

  Je kan ook contact opnemen met Tele-onthaal via het nummer 106 of chat via www.tele-onthaal.be

 • 8 maanden 10u:32

  Herdenkingsmoment

  Nationaal herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de schietpartij in Brussel op maandagavond 16 oktober.

  Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten.

  hartje met daarin foto van handen die een kaars dragen

 • 8 maanden 18u:13

  Persbericht Federaal Parket

  Kort voor acht uur vanmorgen informeerde een getuige de Brusselse politie dat hij de vermoedelijke dader van de aanslag had gezien in een café in Schaarbeek.
  De Lokale politie ging ter plaatse. Tijdens de interventie werd de verdachte neergeschoten. 
  Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, probeerden ze de verdachte te reanimeren. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij om 9.38 uur dood werd verklaard.
  In het café werden een oorlogswapen, een AR-15, en een tas met kleding gevonden.
  In de directe omgeving van zijn woning werden ook twee handwapens en een mes gevonden. De herkomst van deze wapens moet nog worden vastgesteld. 
  Talrijke onderzoeksdaden werden vandaag voortgezet. Vanochtend vonden vier huiszoekingen plaats. Twee personen werden ook opgepakt voor verhoor door de politie vanwege hun mogelijke contacten met de vermoedelijke dader van de aanslag. 
  Ook de motieven achter de aanslag moeten worden onderzocht. Aanvankelijk werd een verband met de in Zweden verbrande Korans gesuggereerd, vanwege een toespeling daarop in een van de video's die de vermeende dader voor de aanslag publiceerde. 
  In dit stadium van het onderzoek lijkt het er niet op dat de terroristische aanslag werd georganiseerd door een brede terroristische structuur. De lone wolf theorie lijkt dichter bij de werkelijkheid te liggen. 
  Het politieoptreden dat resulteerde in het gebruik van hun dienstwapen door de Brusselse politieagenten is ook het onderwerp van een afzonderlijk onderzoek door het Brusselse parket. In overeenstemming met de instructies van het College van procureurs-generaal is in dergelijke omstandigheden een andere onderzoeksrechter aangesteld. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de moed te onderstrepen van de politieagenten die het etablissement zijn binnengegaan in de wetenschap dat er een zwaarbewapende schutter binnen kon zijn.

 • 8 maanden 17u:52

  Dreigingsniveau 3 en veiligheidsmaatregelen

  Om 17.00 uur, na de Nationale Veiligheidsraad, gaven de eerste minister, de minister-president van het Brussels Gewest en de betrokken federale ministers, staatssecretaris en de federaal procureur een overzicht van de huidige situatie, de dreigingsanalyse en de veiligheidsmaatregelen die nu van kracht zijn.

  Overgang naar niveau 3

  Naar aanleiding van de dreigingsanalyse van het OCAD werd gisterenavond niveau 4 bepaald voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niveau 3 voor heel België.

  Aangezien de dader ondertussen overleden is en er geen aanwijzingen zijn dat hij medeplichtigen had, is besloten om het dreigingsniveau aan te passen.

  Niveau 3 is nu van kracht voor heel België.

  Veiligheidsmaatregelen

  Dreigingsniveau 3 impliceert de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • Verhoogde waakzaamheid van politiediensten in het hele land;
  • Verhoogde aanwezigheid van de politie;
  • Aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen voor specifieke locaties.

  Alle veiligheids- en inlichtingendiensten blijven de situatie nauwlettend volgen om de maatregelen indien nodig bij te sturen.

 • 8 maanden 17u:03

  Dreigingsniveau voor Brussel en algemeen dreigingsniveau voor België op 3

  De verdachte van de aanval in Brussel gisteravond is vanochtend door de politiediensten geneutraliseerd. Het gerechtelijk onderzoek loopt ondertussen verder en verschillende onderzoeksdaden zijn genomen of zijn lopende.

  Op basis van de laatste informatie en inlichtingen verkregen van zijn partnerdiensten, stelt het OCAD dat er geen imminente dreiging meer is in het kader van dit dossier. Het dreigingsniveau 4 voor Brussel wordt daarom teruggeschaald naar niveau 3. Het algemene dreigingsniveau voor België blijft momenteel eveneens ingeschakeld op niveau 3. Naast dit algemene niveau kan het OCAD bijkomend specifieke punctuele evaluaties bepalen voor specifieke belangen waar nodig. Het OCAD en zijn partners blijven de situatie van nabij opvolgen en vragen van alle diensten een verhoogde waakzaamheid.

 • 8 maanden 14u:39

  Na de schietpartij van gisteravond blijven de veiligheidsdiensten de situatie nauwlettend opvolgen. We blijven jullie op de hoogte houden naarmate de situatie en de veiligheidsmaatregelen zich verder ontwikkelen.  

  Hoe gaan we in de praktijk te werk tijdens een federale fase voor het crisisbeheer? Wat is het schema voor deze dinsdagnamiddag?  

  Sinds 14u vergaderen de betrokken overheden in het Nationaal Crisiscentrum in het Federaal Coördinatiecomité om hun verschillende opdrachten doeltreffend te coördineren.  

  Om 15.00 uur komen de betrokken ministers van de federale regering en de gefedereerde entiteiten bijeen voor een Nationale Veiligheidsraad om te beslissen over eventuele wijzigingen van de maatregelen. Deze Raad zal worden gevolgd door een persconferentie.  

  Na deze persconferentie is het de beurt aan de communicatoren van de verschillende kabinetten, ministeries, hulp- en veiligheidsdiensten en federale, regionale en provinciale overheden om te coördineren binnen de Informatiecel.

  De succesfactor van crisisbeheer is continu overleg tussen alle betrokken diensten. Blijf onze updates over de schietpartij in Brussel hier volgen en zorg goed voor jezelf.
   

 • 8 maanden 11u:54

  Persbericht Federaal Parket

  In het kader van het dossier van het federaal parket betreffende de terroristische aanslag van gisteren avond kunnen we de volgende informatie mededelen.

  Iets na acht uur deze morgen verwittigde een getuige de politie van Brussel dat hij de mogelijke dader had opgemerkt in een drankgelegenheid te Schaarbeek.

  De politie kwam ter plaatse en tijdens de interventie werd de verdachte neergeschoten. 

  De hulpdiensten kwamen eveneens ter plaats en probeerden de man nog te reanimeren.

  Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis alwaar zijn overlijden om 9u38 werd vastgesteld.

  In het café werd een oorlogswapen en een zak met kleren aangetroffen.

  Het schietincident wordt  onderzocht door het parket van Brussel.
  In het belang van het onderzoek kan geen verdere informatie gegeven worden. 

 • 8 maanden 11u:25

  Psychosociale ondersteuning

  Heb je na de gebeurtenissen van de voorbije avondt nood aan een gesprek met een psychosociale professional of psychologische begeleiding? Dan kan je steeds bij een aantal organisaties en diensten terecht.

   

 • 8 maanden 10u:30

  Verdachte overleden

  Het Federaal Parket bevestigt dat de verdachte van de schietpartij van gisterenavond werd geïdentificeerd en is overleden.

 • 8 maanden 09u:57

  Veiligheidsmaatregelen blijven van kracht

  De veiligheidsmaatregelen blijven momenteel van kracht: verhoogde waakzaamheid, verhoogde en zichtbare politieaanwezigheid. De maatregelen worden vandaag opnieuw geëvalueerd.

 • 8 maanden 05u:25

  Verhoogde waakzaamheid blijft van kracht

  Op maandagavond 16 oktober heeft een schietpartij plaatsgevonden in onze hoofdstad.  

  Twee personen zijn daarbij overleden. Een derde persoon raakte gewond.  

  Ons land betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers.  

  De federale fase van het crisisbeheer werd afgekondigd. Dit betekent dat het Nationaal Crisiscentrum heel snel alle betrokken partners heeft samengebracht. 

  Het Federaal Parket leidt momenteel het onderzoek naar de schietpartij. Op dit moment hebben de onderzoeksdaden nog niet geleid tot de arrestatie van een verdachte. Het gerecht en de politiediensten zetten hun onderzoek actief verder.  

  Het OCAD heeft het dreigingsniveau in Brussel opgetrokken tot niveau 4, wat betekent dat de dreiging zeer ernstig en imminent is.  

  Het dreigingsniveau voor de rest van het land is opgetrokken tot niveau 3. Dit betekent dat de dreiging ernstig is.  

  Aan de politiediensten is gevraagd om voor de Zweedse belangen in ons land een bijzonder toezicht uit te oefenen.  

  Hou de kanalen van het Nationaal Crisiscentrum in het oog voor verdere updates: www.crisiscentrum.be en onze sociale mediakanalen via @crisiscenterBE.  

 • 8 maanden 23u:47

  Evacuatie Koning Boudewijnstadion

  Het voetbalstadion wordt geëvacueerd. Volg de instructies van de hulpdiensten. Keer onmiddellijk huiswaarts. 

 • 8 maanden 22u:57

  Vanavond net na zeven uur heeft een gewapende schietpartij plaatsgevonden gericht op drie personen op de kruising van de Saincteclette en de 9de Linielaan, in het centrum van Brussel.

  Twee personen zijn daarbij overleden. Een derde, een taxichauffeur zou buiten levensgevaar zijn. De federale noodfase is afgekondigd deze avond om 21.13. Deze federale fase impliceert de mobilisatie van het nationaal crisiscentrum en van de nationale crisiscellen. Op dat moment is het dossier gefederaliseerd.

  De overname door het federaal parket kwam er omwille van het mogelijke terroristisch motief van de schietpartij.

  In de loop van de avond is er een opeising geweest op sociale media. Die boodschap was opgenomen door een persoon die zich identificeert als de aanslagpleger. Hij zegt zich te inspireren op de Islamitische Staat.

  Tijdens dezelfde boodschap werd de Zweedse nationaliteit van de slachtoffers aangehaald als mogelijk motief voor de daad.

  Op dit moment is er geen enkele aanwijzing dat de aanslag gelinkt zou zijn aan het Israëlisch-Palestijns conflict.

  Op basis van deze feiten en van de opeising zijn dringende veiligheidsmaatregelen genomen om de Zweedse supporters zo goed mogelijk te beschermen.

 • 8 maanden 22u:45

  Het OCAD verhoogt het algemene dreigingsniveau voor België naar niveau 3, Brussel stijgt naar niveau 4

  Naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in het centrum van Brussel op maandag 16 oktober 2023, verhoogt het OCAD het dreigingsniveau voor Brussel naar niveau 4. Dit betekent dat de dreiging zeer ernstig en imminent is. Het algemene dreigingsniveau voor België wordt verhoogd naar niveau 3 (dreiging is ernstig). Deze dreigingsniveaus blijven van kracht tot we meer informatie hebben.

   

 • 8 maanden 22u:29

  Er wordt bekeken om de supporters van de match België- Zweden op een veilige manier uit het stadion te begeleiden. De supporters krijgen ter plaatse meer informatie. Volg de instructies van de hulpdiensten.

 • 8 maanden 22u:03

  Dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt een actieve waakzaamheid gevraagd. Vermijd onnodige verplaatsingen.

 • 8 maanden 22u:03

  Vanavond heeft er een schietpartij plaatsgevonden in Brussel. Er zijn slachtoffers gevallen. Uit respect verzoeken we om geen beelden of video's met betrekking tot dit incident te delen.