Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PlaniCrise: lancering van een interuniversitair certificaat in crisismanagement

PlaniCrise

De overstromingen, de pandemie Covid-19, de asielcrisis, de energiecrisis, zijn enkele gebeurtenissen met grote impact op onze samenleving waarmee ons land de laatste jaren werd geconfronteerd.  Meer dan ooit hebben zowel overheidsinstanties als privéorganisaties nood aan mensen met expertise in crisisbeheer en noodplanning. Daarom lanceerden de universiteiten van Luik, Brussel, Bergen en Louvain-la-Neuve samen met het Nationaal Crisiscentrum en het Regionaal Crisiscentrum van Wallonië het certificaat “PlaniCrise”. 

Vanaf september 2023 kunnen de eerste studenten binnen de verschillende deelnemende universiteiten starten met het "PlaniCrise certificaat" of “Training in anticiperend en interdisciplinair risico- en crisismanagement”. Dit interuniversitaire certificaat is 30 studiepunten waard. De inschrijvingen zijn open en alle details zijn beschikbaar op www.planicrise.be

Waarom inschrijven voor deze cursus?  

Door middel van theoretische cursussen, lezingen, ontmoetingen met professionals en praktische oefeningen krijgen studenten alle sleutels die ze nodig hebben om noodplanning en crisismanagement in België te begrijpen en om te kunnen samenwerken in deze verschillende domeinen.  

Sébastien Brunet, professor aan de Universiteit van Luik: "In het tijdperk van het Antropoceen, dat wordt gekenmerkt door de versnelling van de transformatieprocessen van onze samenlevingen, moeten risico's en noodsituaties het onderwerp zijn van hernieuwde aandacht, zowel in termen van kennis als praktijk". 

Voor wie is deze cursus bedoeld?  

Dit interuniversitaire certificaat is bedoeld voor mensen die al werken voor een lokale, provinciale, regionale of federale overheidsinstantie en die een functie hebben gerelateerd aan noodplanning en crisismanagement. Professionals uit verschillende disciplines (hulpverleningszones, politiezones, federale politie, defensie, civiele bescherming, enz.) maar ook mensen uit een publieke of private organisatie met een functie gerelateerd aan dit domein. 

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden kan je terecht op de website van Planicrise.

Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum: "Meer dan ooit hebben we nood aan partners die getraind zijn in noodplanning en crisisbeheer op wie het Nationaal Crisiscentrum in de toekomst kan rekenen. Ik ben heel blij met de lancering van dit universitaire certificaat dat ook zal bijdragen tot de opbouw van een echte risicocultuur in België.” 

Contacten en praktische informatie  

  • Meer informatie over het programma, uurroosters, toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden zijn te vinden op www.planicrise.be.  
  • Contactpersoon voor informatie over het programma: mevrouw Aline Thiry - aline.thiry@uliege.be  
  • Contactpersoon voor de pers: de heer Sébastien Brunet (0476/510946 - sebastien.brunet@uliege.be

Universités participantes et NCCN