Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overstromingen: sluiten informatienummer 1771 

Regendruppels

Vanaf maandag 26 juli om 18u00 zal het informatienummer 1771 sluiten. 

Sinds 15 juli kon je naar dit informatienummer bellen met praktische vragen over wat te doen na de hevige overstromingen in ons land. Naast algemene informatie, kon wie het nodig had op dit nummer ook terecht voor psychosociale ondersteuning. Hiervoor stond een team van de FOD Volksgezondheid paraat, in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique. Dit team verzamelde ook informatie over personen die door hun vrienden of familie niet bereikt konden worden.

Op 10 dagen tijd kreeg dit informatienummer bijna 5.000 oproepen, waarvan 750 voor psychosociale ondersteuning.

De volgende dagen en weken zullen de verschillende betrokken overheden, diensten en organisaties informatie over de herstelfase blijven delen via hun kanalen. Op de website van het Nationaal Crisiscentrum is ook praktische informatie terug te vinden.

Ook psychosociale ondersteuning blijft meer dan ooit beschikbaar. Heb je een luisterend oor nodig? Dan kan je 24/7 terecht bij

Ben je nog op zoek naar een familielid dat vermist is? Neem dan contact op met het Rode Kruis op het nummer 105.

Op het terrein zijn teams aanwezig die regelmatig de straten en opvangcentra van de zwaarst getroffen dorpen in Luik bezoeken om een psychosociale hulp te bieden. Er zullen ook nog andere initiatieven volgen om psychosociale steun te blijven verlenen aan mensen die door deze ramp zijn getroffen

We willen de Federale diensten van de Gouverneur bedanken voor het verzamelen van de noodzakelijke informatie. Speciale dank ook aan alle operatoren van 1771, het Croix-Rouge de Belgique en Rode Kruis Vlaanderen voor inzet.