Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overstromingen: einde van het federale crisisbeheer

Regendruppels

Update 26 juli - 19u

Naar aanleiding van het uitzonderlijk slechte weer dat ons land op 14 en 15 juli heeft getroffen, kondigde de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, op 15 juli de federale fase van het crisisbeheer af.

Nog voor de afkondiging van de federale fase heeft het Nationaal Crisiscentrum een ondersteunende rol gespeeld bij het crisisbeheer voor de lokale overheden en de hulpdiensten. De situatie werd 24/7 opgevolgd door het Nationaal Crisiscentrum.

Op het moment dat de federale fase van het crisisbeheer werd afgekondigd, nam de het Nationaal Crisiscentrum de strategische coördinatie van deze crisis op en speelde het maximaal in op de behoeften (bijv. specifiek materiaal) die er op het terrein waren. Meerdere malen per dag werden coördinatievergaderingen gehouden met de verschillende partners (gouverneurs, brandweer, medische bijstand, politie, civiele bescherming, defensie, enz.). De communicatie aan de bevolking en de media werd in de schoot van het Nationaal Crisiscentrum gecoördineerd.

Na elf dagen crisis is de situatie geëvolueerd naar een herstelfase en heeft minister Verlinden, in overleg met de gewestelijke autoriteiten, besloten de federale fase te beëindigen. De regionale autoriteiten, gouverneurs en de lokale autoriteiten nemen het over.

Zolang het nodig is, kunnen de gewesten blijven rekenen op de steun van de Federale Politie, de Civiele Bescherming en de hulpverleningszones. De gouverneurs kunnen ook beroep blijven doen op de nationale logistieke hub. Deze hub - een samenwerkingsverband tussen de Civiele Bescherming, Defensie en de hulpverleningszones, onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum - tracht antwoorden te bieden op specifieke logistieke vragen.

Het Nationaal Crisiscentrum blijft de situatie en de weersvoorspellingen voor de komende dagen op de voet volgen en staat klaar om bijstand en steun te verlenen wanneer dat nodig is.

Het Nationaal Crisiscentrum wenst alle partners die betrokken waren bij het crisisbeheer de bedanken voor hun zeer constructieve samenwerking.

Risico-info.be

Burgers kunnen zich ook voorbereiden en anticiperen op de mogelijke risico’s. Op de website www.risico-info.be vindt u een aantal concrete adviezen die genomen kunnen worden vóór, tijdens en na een overstroming.

Bij storm- of overstromingsschade kunt u de hulp van de brandweer inroepen door 1722 te bellen. Het nummer 112 is voorbehouden voor levensbedreigende noodgevallen.

Waar kan je meer informatie vinden per provincie?