Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onweer en overstromingsrisico

Regendruppels

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor regen- en onweersbuien in ons land.

Code geel

Vandaag ontwikkelen er zich in de loop van de dag opnieuw regen- en onweersbuien. Plaatselijk kan er daarbij nog 10 tot 20 l/m² in korte tijd vallen. Ook begin volgende week, en dit tot en met woensdag, moet er vooral overdag rekening gehouden worden met actieve buien die soms onweerachtig zijn. Het KMI heeft code geel afgekondigd.

Het Nationaal Crisiscentrum, de provinciale crisiscentra, de gemeentelijke crisiscellen en de operationele diensten zullen het hele weekend gemobiliseerd blijven en volgen de situatie op de voet op.

De burgers kunnen zich ook voorbereiden en anticiperen op de mogelijke risico’s. Op de website www.risico-info.be vindt u een aantal concrete adviezen die genomen kunnen worden vóór, tijdens en na een overstroming.

Bij storm- of overstromingsschade kunt u de hulp van de brandweer inroepen door 1722 te bellen. Het nummer 112 is voorbehouden voor levensbedreigende noodgevallen.

Situatie in Wallonië

Met uitzondering van de situatie op ‘Eau d'Heure’, is de situatie in alle bekkens normaal en de niveaus stabiliseren zich over het algemeen of dalen. Enkele zeer langzame stijgingen worden nog waargenomen, maar zonder gevolgen (bijv. Mehaigne, beneden Ourthe). Gezien de huidige prognoses zou de situatie in alle bekkens normaal moeten blijven. De situatie zal regelmatig opnieuw worden geëvalueerd op basis van geactualiseerde weersvoorspellingen.

Afgelopen nacht is een snelle overstroming geconstateerd op de Ry d'Yves (zijrivier van de Eau d'heure), maar het peil daalt momenteel. De overstroming verspreidt zich momenteel stroomafwaarts op de Eau d'Heure, maar de stijging van het peil is al aanzienlijk vertraagd, de stabilisatie is aan de gang in Jamioulx, onder de alarmdrempels.

Tijdens de hevige regenval gisteren in de omgeving van de provincie Namen, werd in Vedrin (ten noorden van Namen) een recordhoeveelheid neerslag geregistreerd. In de zijrivieren van de Boven-Maas zijn gistermiddag snelle stijgingen geregistreerd, maar zonder dat de drempelwaarden voor de waarschuwing werden overschreden, met uitzondering van de Molignée, waar een zeer snel en onvoorspelbaar hoog waterpeil werd geregistreerd.

Meer informatie: infocrue.wallonie.be

Situatie in Vlaanderen

De neerslag van vorige week zorgt nog steeds voor hoge peilen op de bevaarbare Demer (afwaarts Diest). Ondanks de neerslag van gisteren blijven de peilen er dalen. Te Testelt is het peil momenteel gezakt tot de alarmdrempel. Op de andere meetlocaties wordt de waakdrempel nog overschreden behalve te Zichem waar de Demer gisterenavond onder de waakdrempel zakte. Er wordt verwacht dat de wachtbekkens opwaarts Diest voldoende capaciteit hebben om ervoor te zorgen dat de verwachte neerslag vandaag en de komende dagen op gecontroleerde manier richting Zichem zal stromen. Een nieuwe peilstijging op de bevaarbare Demer waarbij noodmaatregelen voor te hoge waterstanden genomen moeten worden, wordt niet meer verwacht. De peilen zullen langzaam verder dalen. Hierbij zal er blijvend aandacht zijn voor de stabiliteit van de dijken, die al dagen onder druk staan en op vele plaatsen overtopt zijn geweest.

Momenteel worden nergens bijkomende problemen of kritieke overstromingen vanuit de waterwegen in Vlaanderen verwacht. De situatie wordt van nabij opgevolgd.

Meer informatie: www.waterinfo.be