Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe vergadering op het Nationaal Crisiscentrum over actieplan Brussel-Zuid

Bruxelles-Midi. Brussel-Zuid
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) organiseerde vandaag een nieuwe vergadering om de problematiek in en rond het station Brussel-Zuid te coördineren. De bevoegde diensten en overheden maakten de visie van hun actieplannen bekend. 

Voor de tweede maal bracht het Nationaal Crisiscentrum alle betrokken partners samen om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van Brussel-Zuid te verhogen. Dit deed het NCCN in het kader van het mandaat dat het kreeg van de overheden.

Verschillende diensten werken dagelijks op het terrein om de problemen aan te pakken. Het doel is nu om samen tot een versterkte en gestructureerde samenwerking te komen op lange termijn.  
 
De overheden en diensten hebben tijdens dit overleg de eerste stappen voor dit actieplan toegelicht.  

Coördinatie op drie assen  

De verschillende partners werken samen op drie assen:  

  • De aanpak van de criminele en illegale fenomenen in en rond het Zuidstation. De politiezone Brussel-Zuid en de Federale Politie nemen hier de voortrekkersrol in. 
  • De toestand van hulpbehoevenden en mensen met een gezondheidsproblematiek, zoals daklozen en drugsverslaafden, alsook de openbare netheid in en rond het station wordt getrokken door safe.brussels. 
  • Infrastructurele aanpassingswerken die een belangrijke impact zullen hebben op het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in en rond het station. Deze as wordt aangestuurd door NMBS en Infrabel. 

De beoogde acties zijn preventieve en repressieve maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Het gaat onder meer over acties van de ordediensten op het terrein, de begeleiding van de verschillende doelgroepen, de renovatie en ontwikkeling van verschillende locaties, initiatieven om de coördinatie tussen verschillende actoren te verbeteren, de verdeling en versterking van de bevoegdheden, … 

Alle betrokken overheden, bedrijven en verenigingen uiten bovendien een duidelijke wil om samen te werken. 

De gedetailleerde plannen worden in de loop van volgende week gevalideerd. Dit houdt echter niet in dat er nog geen acties kunnen genomen worden op het terrein.