Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe campagne over het sevesorisico

Seveso

Risicobeheer maakt deel uit van onze dagelijkse werking. Ondanks alle controles, testen, analyses,... is een risico nooit volledig uitgesloten en moeten we blijven nadenken over procedures om ze te vermijden.

Het sevesorisico is aanwezig in onze omgeving. België telt bijvoorbeeld 402 seveso-ondernemingen: 226 hoge- en 176 lagedrempelinrichtingen.

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt, gebruikt  of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen. Om burgers te sensibiliseren over het sevesorisico lanceert het Nationaal Crisiscentrum vandaag een nieuwe campagne. De website www.seveso.be werd volledig vernieuwd. De voornamelijk digitale campagne bestaat onder andere ook uit een communicatiekit voor provincies en gemeenten. Dankzij de campagne worden burgers aangemoedigd om zich in te schrijven op BE-Alert om zo meteen verwittigd te worden tijdens een noodsituatie. Schrijf je in op BE-Alert.