Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NCCN wordt lid van Europees Centrum voor hybride dreigingen

Minister Verlinden tekent overeenkomst.
Op dinsdag 28 september ondertekende de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, de toetreding van België tot het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (hybrid CoE). Het NCCN zal het Belgisch lidmaatschap vertegenwoordigen.

Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum, Bart Raeymaekers, woonde in Helsinki de toetredingsceremonie bij in aanwezigheid van minister Annelies Verlinden. Hybride dreigingen zoals bijvoorbeeld fake news en cybercriminaliteit vormen een reëel risico voor ons land.

Door de inherente complexiteit van hybride dreigingen is samenwerken op internationaal niveau essentieel. België is trots en dankbaar om toe te treden tot het Europees Expertisecentrum voor Hybride Bedreigingen en om met het Centrum en zijn lidstaten samen te werken om zijn weerbaarheid tegen hybride bedreigingen te versterken. Deze ondertekening is een verdere versteviging van het internationale netwerk van het NCCN en zorgt voor de nodige hefbomen die nodig zijn voor een performant risico- en crisisbeheer. 

Bart Raeymaekers, Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum.

De Internationale Crisis management Cell (ICC) van het NCCN zal het nationaal contactpunt worden voor de hybrid CoE.