Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NCCN bedankt partners voor intense en constructieve samenwerking

handen die krant vasthouden
In het kader van een terroristische dreiging werd op dinsdag 18 mei het nationaal noodplan terrorisme geactiveerd (voluit ‘Nationaal noodplan voor de aanpak van een terroristische aanslag of gijzelneming’). Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en het Federaal parket coördineerden de operaties van de verschillende overheidsdiensten. Het was de eerste keer dat het nationaal noodplan terrorisme werd afgekondigd sinds de inwerkintreding in mei 2020.

Na de vondst van het levenloze lichaam van de voortvluchtige, is er niet langer een noodzaak om de federale fase aan te houden. De minister van Binnenlandse zaken heeft op advies van het Nationaal Crisiscentrum de federale fase op zondag 20 juni dan ook beëindigd

Op basis van nieuwe recente elementen bevestigde het OCAD dat er niet langer een imminente dreiging is. Op basis van de deze informatie werden de bestaande beveiligingsmaatregelen in dit dossier aangepast. 

De afgelopen weken werkten verschillende diensten zeer intens en constructief samen. Het NCCN wenst alle betrokken partners uitdrukkelijk te bedanken: de lokale overheden, de gouverneur van Limburg, lokale en federale politie, de Civiele bescherming (FOD Binnenlandse Zaken), de gerechtelijke overheden, de inlichtingendiensten, OCAD, defensie, de medische diensten en de politieke overheden.