Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationale nucleaire noodplanoefening bij SCK CEN in Mol

Mensen die vergaderen in een zaal
Op 19 september 2023 organiseerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een nucleaire noodplanoefening op de site van SCK CEN.  In het scenario veroorzaakte een brand in het reactorgebouw een lozing van radioactief materiaal. Tijdens deze oefening werden verschillende hulpdiensten op het terrein ingezet en werden de crisiscellen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau geactiveerd.  

Doelstellingen 

De doelstellingen van deze nucleaire noodplanoefening waren een vlotte interactie tussen het strategisch, lokaal en operationeel niveau. Daarnaast werd een goede beeldvorming en een efficiënt gebruik van diverse communicatieplatformen en crisistools beoogd. Tot slot werd ook het grensoverschrijdende aspect met Nederland getest.  

Deelnemers  

Aan de oefening namen verschillende partners deel: diverse federale overheden, verschillende lokale overheden, private ondernemingen het IRE en SCK CEN, operationele diensten, de 112-noodoproepcentrales te Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en de 101-centrale van Antwerpen.  

Evaluatie 

Na het einde van de oefening werd door de oefenbegeleiding of de evaluator per crisiscel of op het terrein per discipline een debriefing georganiseerd. Tijdens deze debriefing evalueerden de deelnemers de sterke punten en de werkpunten van de oefening. Deze elementen werden gebundeld en worden overgemaakt aan de oefenbegeleiding van het NCCN.  


In oktober 2023 worden nog twee evaluatievergaderingen – één voor het operationele niveau en één voor het strategische niveau – georganiseerd waarin alle bevindingen tijdens en na de oefening geëvalueerd worden. Met de werkpunten wordt aan de slag gegaan om noodplannen en procedures aan te passen en te verbeteren.  

Wat kan jij doen? 

Bij een nucleaire noodsituatie concentreert de uitbater zich op het technische aspect, en de overheid op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu. Maar wist je dat je zelf de gevolgen van een noodsituatie ook kan beperken als je goed geïnformeerd en voorbereid bent?  

Ontdek wat jij kan doen op www.nucleairrisico.be