Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Crisiscentrum coördineert zoektocht naar noodopvang voor kwetsbare asielzoekers

Coordinatie - zoektocht naar noodopvang voor kwetsbare asielzoekers
Op vraag van de regering biedt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ondersteuning in de coördinatie voor de noodopvang van kwetsbare personen die asiel hebben aangevraagd in ons land. Dit houdt in dat het NCCN alle partners rond de tafel brengt en hen ondersteunt in hun taken. 

Nationaal Logistieke Hub

De Nationaal Logistieke Hub (NatLogHub) werd geactiveerd. Dit is een samenwerkingsplatform dat gecoördineerd wordt door het Nationaal Crisiscentrum. Hiervoor werken we nauw samen met partners zoals Defensie, Civiele Bescherming en de brandweer. 

Deze Nationaal Logistieke Hub ging op zoek naar mogelijke locaties om kwetsbare personen snel op te vangen. Hierbij werd rekening gehouden met de locatie, het reeds aanwezige comfort (elektriciteit, sanitair,…), mogelijk aantal plaatsen, etc. 

Een objectieve analyse gaf aan dat de sites in Jabbeke en Glons geschikt waren. Deze twee sites hadden op korte termijn de beste mogelijkheden om snel op te starten.

Eerste opvangplaatsen ingenomen

Na een aantal renovatiewerken zijn de eerste personen intussen opgevangen. Het gaat in eerste instantie over kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, alleenstaande moeders, etc. 

De komende weken zal het aantal opvangplaatsen op de sites gradueel toenemen. De timing hiervan hangt af van de werken die uitgevoerd worden en de beschikbare mensen en middelen om de kwetsbare gezinnen op te vangen. 

Het NCCN bedankt al haar partners voor de samenwerking. We blijven de komende maanden met onze partners Fedasil en het kabinet voor Asiel en Migratie alle mogelijkheden uitzoeken om zoveel mogelijk kwetsbare mensen op te vangen.