Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Crisiscentrum coördineert acties rond Brussel-Zuid

Bruxelles-Midi. Brussel-Zuid
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) kreeg van de federale regering de opdracht om de werkzaamheden voor een leefbaardere en veiligere omgeving in en rond het station Brussel-Zuid te coördineren.  

Het Nationaal Crisiscentrum coördineert de concrete aanpak en de communicatie en zal de samenwerking tussen de verschillende diensten faciliteren. Het gaat onder meer over de lokale politiezone Brussel-Zuid, de Federale Politie, Dienst Vreemdelingenzaken, NMBS, Safe Brussels en de lokale overheden. Het NCCN treedt op als coördinator, zonder daarbij in de plaats te treden van de bevoegde diensten en overheden.   

De coördinatie is gebaseerd op drie assen:  

  • De aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het Zuidstation 
  • De toestand van daklozen, hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en openbare netheid in de zone van het stationsgebouw en de onmiddellijke omgeving. 
  • Infrastructurele aanpassingswerken die een belangrijk impact zullen hebben op het verbeteren van de veiligheid in het rond het stationsgebouw. 

De afgelopen dagen vonden er al een aantal overlegmomenten plaats tussen de verschillende partners. Ook in de komende dagen zal het NCCN de samenwerking tussen de verschillende partners blijven faciliteren.