Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Crisiscentrum coördineerde in 2022 beschermingsmaatregelen voor 1.550 VIPS in België

jaarrapport 2022
In 2022 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) de beschermingsmaatregelen voor 1.550 VIPS bij hun bezoek aan ons land, dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarrapport 2022. Het gaat onder meer over staatshoofden en regeringsleiders bij hun aanwezigheid op een EU- of NAVO-top. Daarnaast kregen ook 85 personen politiebescherming nadat ze bedreigd werden in de uitoefening van hun functie. 

Opvolging bedreigde personen

Wanneer personen bedreigd worden in de uitoefening van hun functie, beroep of sociale rol wordt dit geanalyseerd door het OCAD of door de politie. Vervolgens stelt het NCCN voor elk dossier en voor elke betrokken persoon specifieke maatregelen op en volgt de uitvoering ervan op. In 2022 werden er 64 nieuwe dossiers geopend waarbij in totaal 85 personen betrokken zijn. 

Het gaat bijvoorbeeld over politici, politieambtenaren, magistraten, advocaten,… De beschermingsmaatregelen variëren per dossier. Het gaat van een vaste contactpersoon tot regelmatige patrouilles en in zeer uitzonderlijke gevallen om close protection of het onderbrengen op een schuiladres. 

Beschermingsmaatregelen VIPS

Het NCCN coördineert niet enkel de beschermingsmaatregelen voor bedreigde personen, het bepaalt ook de beveiligingsmaatregelen voor staatshoofden en regeringsleiders die in ons land op bezoek zijn. Omwille van de aanwezigheid van Europese instellingen en het hoofdkwartier van de NAVO op ons grondgebied, bezoeken VIPS regelmatig ons land.

In 2022 werden er zes Europese toppen en één NAVO-top georganiseerd en bezochten 1.550 VIPS ons land. Hiervan waren er 305 staatshoofd of regeringsleider. Voor elk van deze personen werden individuele beschermingsmaatregelen opgesteld. Het NCCN doet dit in nauwe samenwerking met haar partners zoals bijvoorbeeld de politie- en veiligheidsdiensten.

Tijdens dergelijke toppen coördineert het NCCN de veiligheid. Verschillende partners komen preventief samen op het crisiscentrum in Brussel en volgen de top van dichtbij op. In geval van een incident, kan er dan zeer snel ingegrepen worden.

NCCN als coördinerend orgaan

In 2022 coördineerde het NCCN verschillende noodsituaties en veiligheidsdossiers. In deze dossiers brengt het NCCN alle partners rond de tafel. Het ging onder meer om de storm Eunice, verschillende EU- en NAVO-toppen en de opvang van personen op de vlucht uit Oekraïne. 

2022 betekende ook het einde van de federale fase voor COVID-19. Het crisisbeheer wordt sindsdien niet meer gecoördineerd door het NCCN, maar wordt op lokaal en regionaal niveau opgevolgd.

Het volledige jaarrapport kan hier geraadpleegd worden