Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

IREX 2022: hulpdiensten en overheden oefenen het nucleair noodplan

CP-Ops tijdens de oefening IREX2022
Op 6 december 2022 vond er een oefening plaats op de terreinen van IRE Fleurus. Het scenario: een ontploffing van een tank waarbij meerdere personen gewond geraakten en er mogelijk radioactieve stoffen vrijkwamen. Tijdens deze oefening werden de hulpdiensten op het terrein ingezet & werden de crisiscellen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau geactiveerd.

Doelstellingen

Wie doet wat? Hoe en via welke kanalen communiceren de overheden? Op welke manier wordt de ontplooiing van de hulpdiensten georganiseerd op het terrein? Het nationaal nucleair noodplan dat wordt gecoördineerd door het NCCN behandelt elk van deze aspecten.

Tijdens deze oefening was er een brede focus met verschillende doelstellingen.

  • De belangrijkste oefendoelen waren het testen van:
  • De procedures binnen het nationaal nucleair noodplan
  • De alarmering van de verschillende partners
  • De informatiedoorstroming tussen de verschillende beheersniveaus
  • De organisatie van de hulpdiensten op het terrein
  • Decontaminatie van slachtoffers
  • Opvolging van de dosimeters van de personen op het terrein
  • Inzet van politie binnen de perimeter
  • Inzet van een obvervatiedrone door de Civiele Bescherming

Deelnemers

Aan de oefening namen verschillende partners deel: IRE Fleurus, de hulpverleningszone Henegouwen-Oost, het CHU & Grand Hôpital van Charleroi, de 112-centrale, de politiezone Brunau, de federale politie, de Civiele Bescherming, de gemeenten Fleurus en Farciennes, de federale diensten van de Gouverneur Henegouwen en Namen, het FANC en het Nationaal Crisiscentrum. Ook andere partners zoals het FAVV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, Defensie en het Waalse Crisiscentrum waren vertegenwoordigd in de crisiscellen. Verschillende gemeenten binnen de nucleaire noodplanningszone volgden de oefening als waarnemer.

Evaluatie

Het doel van zo’n oefening is om ervan te leren. Iedere oefening krijgt een uitgebreide evaluatie: welke problemen doken op & hoe kunnen we die vermijden? Welke procedures moeten bijgesteld worden?

Na de oefening hielden alle deelnemers al een eerste debriefing. Enkele conclusies: de procedures voor de activatie van de verschillende crisiscellen kunnen nog verbeterd worden. Daarentegen konden de hulpdiensten op het terrein snel onverwachte gebeurtenissen opvangen.

Er volgt ook nog een uitgebreide evaluatie in januari 2023. De verschillende deelnemers gaan met die werkpunten aan de slag om hun noodplannen en procedures te verbeteren.

Wat kan jij doen?

Wil je zelf beter voorbereid zijn op een nucleair incident? Ontdek wat jij kan doen op www.nucleairrisico.be