Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum

Europese vlag en Belgische vlag
Sinds 1 januari is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Gedurende zes maanden coördineert ons land de werking van de Raad en moedigt het samenwerking aan tussen de lidstaten. Tegelijk streven we de doelstelling van de Belgische prioriteiten na.  

Dit voorzitterschap heeft ook een grote impact op het Nationaal Crisiscentrum en zijn activiteiten: we nemen het voorzitterschap waar van meerdere werkgroepen binnen de Raad, we organiseren  evenementen of versterken de veiligheid… De komende zes maanden zullen intensief zijn. Maar wat is nu precies de rol van het Nationaal Crisiscentrum? 

Activiteiten binnen de Raad 

Het NCCN is voorzitter van verschillende mechanismen en werkgroepen. 

Op het gebied van crisisbeheer, zit het NCCN volgende initiatieven voor: 

  • Het Integrated Political Crisis Response (IPCR), het geïntegreerd mechanisme van de EU voor de politieke respons bij crisissituaties. 
  • De Ad Hoc werkgroep over de voorbereiding, de respons en de weerbaarheid bij toekomstige crises (AHWP Resilience). 

Op het gebied van veiligheid speelt het NCCN een actieve rol door voorzitter te zijn van: 

  • De subgroep van de werkgroep civiele bescherming over weerbaarheid van kritieke entiteiten (PROCIV-CER). 
  • De werkgroep over terrorisme (TWP).
  • De horizontale werkgroep over het versterken van de weerbaarheid en de strijd tegen hybride dreigingen (ERCHT). 
  • De werkgroep over de uitwisseling van informatie in het domein Justitie en Binnenlandse Zaken (IXIM). 

Veiligheid 

Het NCCN kreeg van de TaskForce Buitenlandse Zaken van het voorzitterschap het mandaat om een werkgroep op te starten rond veiligheid. Deze groep brengt een groot aantal partners samen om problemen met betrekking tot verschillende evenementen te onderzoeken, een rode draad vast te stellen en veiligheidsmaatregelen te coördineren. Het NCCN verzekert de coördinatie van deze groep. Iedere keer dat een VIP landt op Zaventem om evenementen en vergaderingen bij te wonen, werken de diensten van het NCCN achter de schermen om alles veilig te laten verlopen. 

De werkdruk is aanzienlijk, met meer dan 600 evenementen (informele raden, toppen, bijeenkomsten met ministers, bijeenkomsten van experten....) die moeten worden georganiseerd tijdens de 6 maanden van het voorzitterschap.

Dit alles bovenop het dagelijkse werk van het NCCN binnen het veiligheidsdomein en de bijkomende evenementen die de komende zes maanden plaatsvinden (de verkiezingen, individuele bezoeken, staatsbezoeken, de Olympische Spelen in Parijs, het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland,…). 

Het is een enorme uitdaging, maar een die onze collega's van de dienst Operational Security & Crisis Support met vlag en wimpel zullen halen.

Coördinatie van het werk rond het voorzitterschap

Om het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU te coördineren, speelt de directie Internationale Zaken van het NCCN een cruciale rol. Zij vormen het contactpunt voor externe partners die willen samenwerken of die informatie nodig hebben. Het coördineert bovendien de positie van het NCCN, ondersteunt andere directies bij al hun vragen die betrekking hebben op Europese zaken of op het voorzitterschap, hun evenementen en hun werkgroepen. De directie Internationale Zaken verzekert ook het contact met het trio van het voorzitterschap (bespreking van de prioriteiten met de Spaande en Hongaarse homologen) en andere lidstaten. 

Heb je nog vragen over de opdrachten van het NCCN in dit voorzitterschap? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met het team voorzitterschap via nccn.eupresidency24@nccn.fgov.be