Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Nationaal Crisiscentrum werkt over de grenzen heen voor de Europese veiligheid

Europe
Vandaag is het Europadag!   

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zet sterk in op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid, crisisbeheer en weerbaarheid, zowel op internationaal als op Europees niveau.  

Hieronder enkele voorbeelden van onze recente acties op Europees niveau:   

 • Het NCCN is voorzitter van de Europese Werkgroep Terrorismebestrijding (TWP), waarin de 27 lidstaten, de Europese Commissie, Europol, het EU Intelligence and Situation Centre (EU-INTCEN) en de EU-coördinator voor terrorismebestrijding samenkomen. 
   
 • Tijdens dit jaar van het Belgische voorzitterschap van de Benelux werd een akkoord gesloten om de informatieverstrekking aan het publiek tijdens een noodsituatie beter te coördineren.
    
 • Er werd ook een samenwerkingsprotocol afgesloten met het Verenigd Koninkrijk op het vlak van crisisbeheer. 
    
 • Verder leverde het NCCN als verantwoordelijke voor de bescherming van de Belgische kritieke infrastructuren een belangrijke bijdrage in verschillende werkgroepen rond weerbaarheid en veiligheid.   
    
 • Het NCCN levert de Federale Voorzitter en de Federale Secretaris van de Belgische Structuur Kustwacht. Op Europees niveau, worden de kustwachtfuncties die de lidstaten uitoefenen geharmoniseerd en besproken binnen het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), waarvan België vorig jaar het voorzitterschap bekleedde. De nationale autoriteiten worden daarbij ondersteund door de Europese Agentschappen EMSA (European Maritime Safety Agency), EFCA (European Fisheries Control Agency) en FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency).    

Bovendien komen sommige missies van het Nationaal Crisiscentrum voort uit grote Europese projecten. Zo is het NCCN ook de thuisbasis van BelPIU, de Nationale Eenheid die passagiersgegevens verzamelt en analyseert in het kader van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Daarnaast zijn we binnen het NCCN ook bezig met het opzetten van de Nationale ETIAS-eenheid, die in 2025 operationeel zal zijn. Deze eenheid zal reistoestemmingsaanvragen verwerken van burgers van derde landen die vrijgesteld zijn van visumplicht.