Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale Ondersteuningscel: de voedselbehoeften ter plaatse blijven heel hoog

inondations

Acht weken na de oprichting van de Federale Ondersteuningscel (CAF), ter ondersteuning van de Bijzondere Commissie voor Wederopbouw, blijft de behoefte aan voedselhulp in de door de overstromingen getroffen gemeenten heel groot. Elke dag werken het Croix-Rouge de Belgique en het Ministerie van Defensie zij aan zij, in samenwerking met de gemeenten, om duizenden maaltijden te bereiden en uit te delen.  

Het uitdelen van warme of koude maaltijden aan de slachtoffers van de overstromingen is een van de missies die door de diensten van de CAF worden gecoördineerd. Dit zorgt ervoor dat de getroffenen in hun dagelijks leven een minimum aan comfort hebben. De maaltijden kunnen verkregen worden aan een van de distributiepunten die door Defensie en het Croix-Rouge de Belgique zijn opgezet; voor mensen die dit nodig hebben, kunnen maaltijden ook aan huis bezorgd worden door medewerkers van het Croix-Rouge.

Verschillende motivaties

Het verstrekken van een maaltijd aan slachtoffers van rampen beantwoordt aan een van de basisbehoeften. Maar afhankelijk van de situatie is de motivatie om naar een distributiepunt te gaan niet altijd dezelfde en zijn er verschillende verklaringen:

  1. Deze mensen hebben geen keuken meer, en/of de toegang tot gas is nog niet hersteld; 
  2. Naast woningen zijn ook winkels zwaar getroffen door de overstromingen. Daardoor is het voor de getroffenen gewoonweg moeilijk om boodschappen te doen en een maaltijd te bereiden; 
  3. Naast het zuivere voedselaspect biedt het bezoek aan het verdeelpunt van de maaltijden aan de mensen ook de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en samen te discussiëren. Sociaal contact is in deze moeilijke tijden uiterst belangrijk; 
  4. De mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen helpt ook om de mentale last van de getroffenen te verlichten. Zij hebben veel aan hun hoofd om hun leven zo snel mogelijk weer te normaliseren. Als ze de werklast rond de maaltijd van zich af kunnen zetten, kunnen ze zich concentreren op andere behoeften. 

 Voedselhulp: enkele cijfers

  • 22 distributiepunten - samenwerking met externe bedrijven en plaatselijke handelaarsen (slagers, traiteurs, enz.); 
  • 3 mensen van het Croix-Rouge de Belgique werken aan de coördinatie van de voedselhulp. Op elk distributiepunt zijn 2 tot 4 mensen van het Rode Kruis aanwezig. Om deze taak te laten opnemen door het Croix-Rouge de Belgique werden 5 werknemers aangeworven en een tiental tijdelijke krachten om het personeel te versterken. Het Croix-Rouge de Belgique heeft deze maandag een oproep tot vrijwilligers gelanceerd, om een handje te helpen bij de verdeling van voedselhulp. Meer info : Inondations: 12.000 repas distribués par jour via 22 points d'accueil - Croix-Rouge de Belgique ;
  • Tussen 1 en 26 september werden dagelijks ongeveer 12.000 maaltijden uitgedeeld.

Partnerschap Defensie - Croix-Rouge de Belgique

De betrokkenheid van het Croix-Rouge de Belgique neemt sinds vorige week geleidelijk toe. In de komende weken zal het Croix-Rouge de Belgique, in overleg met Defensie, de coördinatie en de verdeling van alle maaltijden aan de getroffen bevolking op zich nemen. De militairen die momenteel aan deze verdeling zijn toegewezen, blijven in "back-up".