Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europees netwerk van crisiscentra: “uitwisseling van lessen uit eerdere crises”

DG netwerk

Op donderdag 28 april is het netwerk van directeurs van Europese crisiscentra bijeengekomen in het Egmontpaleis in Brussel. 24 landen waren vertegenwoordigd om de uitdagingen van het nationaal en internationaal crisisbeheer te bespreken, in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Deanne Criswell, administrateur van het Federal Emergency Management Agency in de Verenigde Staten (FEMA).

In september vorig jaar hebben 20 Europese landen ter gelegenheid van een vergadering van het netwerk een samenwerkingsprotocol ondertekend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de huidige en toekomstige nationale en internationale crises. Tijdens de vergadering op donderdag 28 april hebben vijf bijkomende nationale crisiscentra (Ierland, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Letland) de samenwerking met hun Europese tegenhangers versterkt door het protocol ook te ondertekenen.

Bart Raeymaekers, Directeur-generaal van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum (NCCN): "Het is een grote eer voor het NCCN om al deze vertegenwoordigers van nationale crisiscentra te mogen verwelkomen op deze netwerkbijeenkomst. Onze uitwisselingen en discussies laten ons toe van elkaar te leren en komt het crisismanagement op Europees niveau alleen maar ten goede. Het vergroten van de veerkracht van zowel de nationale autoriteiten als hun burgers is een uiterst belangrijke taak, vooral met het oog op de risico's en dreigingen waarmee de Europese landen dagelijks worden geconfronteerd”.

Deanne Criswell, FEMA Administrator, geeft een uiteenzetting over de veerkracht van de VS

Om de samenwerking tussen België en de VS op het gebied van crisismanagement te versterken, heeft het Nationaal Crisiscentrum op woensdag 27 april een bilateraal samenwerkingsprotocol ondertekend met zijn Amerikaanse tegenhanger, FEMA.

Deanne Criswell, administrateur van FEMA, sprak het netwerk toe over de manier waarop FEMA bouwt aan veerkracht in Verenigde Staten. Zij presenteerde de aanpak van crisismanagement in de VS, de evoluerende rol en het belang van de mensen op het terrein, de waarde van partnerschappen, en de gemeenschappelijke missie van FEMA en de Europese nationale crisiscentra: mensen helpen - voor,  tijdens en na rampen. In de namiddag sprak zij over de lessen die de VS uit vorige crisissen heeft getrokken.

Administrator Criswell: “Als de laatste twee jaar van de pandemie ons iets geleerd hebben, dan is het dat we er allemaal samen voor staan. De partnerschappen die we vandaag in deze zaal smeden, maken deel uit van ons sterke mondiale systeem voor crisismanagement - samen bouwen we aan de veerkracht van onze naties door de onderlinge afhankelijkheid te erkennen. En dat is krachtig.”

Leren van crises uit het verleden en van elkaar

Tijdens de bijeenkomst hebben alle directeurs van de nationale crisiscentra het woord genomen, waarbij vroegere en huidige crises - de COVID-19-pandemie, de overstromingen, de migratiecrisis, de Russische agressie tegen Oekraïne, ... - werden besproken en de goede praktijken die zijn ingevoerd werden toegelicht. Dankzij de ontwikkeling van het netwerk worden deze discussies en uitwisselingen tussen Europese crisismanagers nu aangemoedigd en vergemakkelijkt. Dit zorgt voor de versterking van het crisismanagement in Europa en voor antwoorden op huidige en toekomstige crises.

DG netwerk

Het netwerk van directeurs van Europese crisiscentra, dat in 2018 is opgericht op initiatief van het Belgische Nationaal Crisiscentrum en wordt ondersteund door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, heeft als doel de coördinatie tussen de nationale crisiscentra te ontwikkelen, wederzijds geïnformeerd te zijn over de uitdagingen waarmee de verschillende crisiscentra worden geconfronteerd, de bestaande expertise en ervaringen te delen en elkaar tegelijkertijd te ondersteunen bij de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.