Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een nieuw gebouw voor het Nationaal Crisiscentrum

NCCN

In 2024 verhuist het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) naar een nieuw gebouw, het Networks NØR. De akte werd officieel ondertekend op 22 december.  Met de aankoop van dit nieuwe gebouw biedt de Regie der Gebouwen optimale arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum om het hoofd te bieden aan crisissen.

Momenteel is het personeel van het Nationaal Crisiscentrum gehuisvest op twee verschillende sites.  Dat is het resultaat van de versterking van het personeel in het kader van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016, en van de tenuitvoerlegging van een nieuwe beleidsvisie.  

In september 2020 heeft de regering nog eens beslist om het personeelsbestand van het Nationaal Crisiscentrum uit te breiden in het kader van de aanpak van de coronacrisis en de rol van het NCCN hierin.  

Op basis van behoefteanalyses, prospecties, budgettaire raadplegingen en samenwerking met de Regie der Gebouwen is een verhuisdossier uitgewerkt.  Op 26 november 2021 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor de aankoop van twee kantoorgebouwen, Möbius II en Network NØR, in het Noordwijk van Brussel, voor de toekomstige vestiging van de federale overheidsdiensten. Het Nationaal Crisiscentrum zal zich vestigen in Network NØR.

Dit nieuwe gebouw voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, zowel op het stuk van externe en interne risico's, als op het stuk van de risico's verbonden aan de informatieveiligheid.  

Waarom een andere site?

Ten eerste hebben de sterke toename van het personeel en de aanpak van de coronacrisis aangetoond dat een moderne infrastructuur noodzakelijk is voor het Nationaal Crisiscentrum om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen.  

Ten tweede tonen de opgedane ervaring en de tussentijdse conclusies van het Nationaal Crisiscentrum in verband met de aanpak van de gezondheidscrisis (COVID) aan dat de huidige infrastructuur niet voldoet aan de huidige en toekomstige vereisten van een Crisiscentrum dat moet kunnen inspelen op alle situaties.  

Daarom was het nodig om met spoed alle diensten van het Nationaal Crisiscentrum samen te brengen in één gebouw, dat is aangepast aan zijn prerogatieven en opdrachten, alsook aan de normen en vereisten van een hedendaags crisisbeheer.  

Enkele preciseringen over het gebouw

Het kantoorgebouw Networks NØR is gevestigd in de zakenwijk in het noorden van Brussel, op een boogscheut van het Noordstation (trein, metro, tram, bus). Het Nationaal Crisiscentrum zal zich, samen met een andere dienst, vestigen in Network NØR.

Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd.  De definitieve, volledige verhuis is voorzien voor 2024.  

Het Nationaal Crisiscentrum bedankt de Regie der Gebouwen voor al het werk dat in het kader van dit verhuisdossier is verricht.