Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dreigberichten tegen middelbare scholen

politieauto

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) werd geïnformeerd over een potentiële dreiging die geuit werd ten aanzien van middelbare scholen. De situatie werd van dichtbij opgevolgd door de betrokken diensten. 

Alle informatie over een dreiging die het NCCN ontvangt, wordt ernstig genomen. Wanneer het NCCN op de hoogte wordt gebracht van dergelijke dreiging, wordt een dreigingsanalyse opgevraagd bij het OCAD. Het is op basis van deze analyse - en in afwachting daarvan, als voorzorgsmaatregel - dat het Nationaal Crisiscentrum maatregelen zal definiëren en deze communiceert naar de betrokken politiediensten. Wat er vannacht is gebeurd: op basis van de eerste elementen is aan de politiediensten gevraagd om extra waakzaam te zijn. 

Op basis van zijn analyse heeft het OCAD intussen kunnen besluiten dat de dreiging niet geloofwaardig is. Aangezien het algemene dreigingsniveau voor België op niveau 3 blijft, blijven de verhoogde waakzaamheidsmaatregelen van de politiediensten van kracht. Het NCCN, het OCAD en de partnerdiensten blijven de situatie op de voet volgen.