Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De coördinerende rol van het Nationaal Crisiscentrum

Situatie Oekraïne. Coördinerende rol. Lokale besturen. noodopvang en registratie. Partners en gouverneurs. Permanente opvolging.
De afgelopen dagen overheerste de situatie in Oekraïne het nieuws. Ook in België is de impact zichtbaar door de toestroom van personen op de vlucht. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ondersteunt verschillende partners in het crisisbeheer.

Noodopvang en registratie

Het Nationaal Crisiscentrum ondersteunt de organisatie van de noodopvang en registratie in Brussel. Onder andere de noden en behoeften van de personen op de vlucht en van de opvang- en registratiecentra worden in kaart gebracht. Zo zijn er verschillende voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen. Gebouwen die kunnen dienen als noodopvangcentrum worden eerst door het NCCN en haar partners bezocht om er zeker van te zijn dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Het NCCN heeft daarnaast een werkgroep opgericht onder de naam Capacity Building. In deze werkgroep zitten het Rode Kruis, de Dienst Vreemdelingenzaken, Civiele Bescherming, Fedasil, de brandweer en het NCCN zelf. Zij slaan de handen in elkaar om het registratiecentrum in Brussel operationeel te maken.

Lokale besturen

Lokale besturen spelen een belangrijke rol bij de opvang van de personen op de vlucht. Om duidelijkheid te scheppen en alles in goede banen te leiden, heeft het NCCN een aantal acties ondernomen:

  • de ontwikkeling van een database en tool voor crisishuisvesting. Zo hebben de lokale besturen, Fedasil en het Nationaal Crisiscentrum een overzicht van de aangeboden plaatsen.
  • het opstellen van een overzicht van de verschillende stappen in het opvang- en registratieproces. In het overzicht wordt stap voor stap uitgelegd hoe Oekraïners in België aankomen, geregistreerd worden, verspreid over de verschillende gemeenten en verwelkomd in de lokale plaatsen voor crisishuisvesting. 

Partners & gouverneurs

Het NCCN coördineert bovendien ook de communicatie en informatie aan de bevolking. Om deze communicatie te stroomlijnen wordt op regelmatige basis een informatiecel georganiseerd. Hier komen verschillende partners samen om elk aspect van de communicatie af te stemmen. Door deze vlotte samenwerking was het bijvoorbeeld mogelijk om de website info-ukraine.be op korte tijd te ontwikkelen.

Ook voor het crisisbeheer organiseert het NCCN regelmatig overleg met haar partners en met de gouverneurs. Onder andere de organisatie van de noodopvang en crisishuisvesting wordt hier besproken.

Voor het nucleair risico doet het Nationaal Crisiscentrum een continue analyse van de risico’s en organiseert ze hiervoor een opvolgingsgroep. Deze groep partners geeft elkaar op regelmatige basis een stand van zaken.

Permanente opvolging

Tenslotte volgt de permanente dienst van het NCCN continu de situatie op en verzamelt en analyseert ze informatie. Hierdoor kan het NCCN snel bepalen welke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen er nodig zijn. De dienst maakt drie keer per dag een situatierapport op dat wordt verspreid naar verschillende partners.