Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgisch voorzitterschap van de Raad van EU : Conference on the Future of Travel Intelligence

Familie foto

Op 5 en 6 maart vond de Conference on the Future of Travel Intelligence plaats, georganiseerd door de afdeling NTTC (National Travel Targeting Center) van het Nationaal Crisiscentrum. Deze conferentie werd georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het doel van de conferentie was om te discussiëren over de toekomst van het gebruik van reisinformatie voor grensbeheer en de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. 

Voortbouwend op de huidige ontwikkelingen, werd tijdens de presentaties en panels met een realistische blik gekeken naar toekomstige ontwikkelingen, zoals slim informatiebeheer en gegevensverzamelingsinitiatieven die rekening houden met de fluïditeit van passagiersstromen.  

Op de eerste dag van de conferentie werd de balans opgemaakt van bestaande initiatieven, met een evaluatie van de voorbije acht jaar sinds het bestaan van de PNR-richtlijn, de omzetting ervan in de verschillende lidstaten en de vele successen. Dit werd gevolgd door een analyse van de toekomstige inzet van nationale ETIAS-eenheden. 

Tijdens de tweede dag lag de focus vooral op toekomstige evoluties en de mogelijke ontwikkeling van nationale “Travel Targeting Centres”. Dit zijn geïntegreerde organisaties die informatiebronnen combineren en de strijd tegen mensenhandel en zware criminaliteit versterken.  

Gedurende de twee dagen stond het aspect gegevensbescherming -een essentieel element bij het gebruik van reisgegevens- centraal tijdens de presentaties en werd dit door een aantal experts verder uitgediept, met name over actuele onderwerpen zoals de impact van artificiële intelligentie en de ethische balans tussen mensenrechten en veiligheid.  

Een ander centraal thema betrof de toegevoegde waarde van nauwe samenwerking met Europese agentschappen en internationale organisaties zoals Frontex, Europol, Interpol en de VN. Deze zijn immers cruciaal voor de soliditeit en kracht van het netwerk.   

Het divers publiek, dat representatief was voor alle betrokken belanghebbenden (passagiersinformatie-eenheden, ETIAS-projectteams, de luchtvaartsector, Europese agentschappen, internationale organisaties enz.), samen met de ruime variatie aan behandelde onderwerpen, maakten van dit evenement een cruciaal moment voor de verdere evolutie van deze thematiek. Zo bood deze conferentie de gelegenheid om ons een steeds meer geharmoniseerde toekomst voor te stellen en om de bijzondere wil tot samenwerking te illustreren die alle betrokken actoren drijft.   

Het waren twee dagen boordevol informatie die de geest hebben gestimuleerd en tegelijkertijd het uitzonderlijke werk van de dienst NTTC van het Nationaal Crisiscentrum en zijn verschillende tegenhangers in heel Europa hebben belicht. Twee dagen met een gemeenschappelijke conclusie, namelijk het motto van de Belgische Passagiersinformatie-eenheid: "it takes a network to beat a network".