Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België stelt inspanningen inzake risicobeheer voor tijdens VN-overleg in New York

de minister van binnenlandse zaken en de directeur-general van NCCN aan de VN

De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) Bart Raeymaekers, namen de afgelopen twee dagen deel aan een VN-overleg in New York in het kader van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Tijdens de algemene vergadering stelde minister Verlinden de inspanningen voor die ons land in de toekomst weerbaarder moet maken tegen rampen. 

Sendai Framework

Het VN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework) biedt de verschillende lidstaten een kader om concrete maatregelen te nemen om de impact van rampen in de toekomst te verminderen en om zodoende de samenleving weerbaarder te maken tegen noodsituaties. Concreet heeft het Sendai Framework tot doel om rampscenario’s in de verschillende lidstaten aanzienlijk te verminderen en de impact van rampen op diverse aspecten van het socio-economisch leven te verminderen. Het Sendai Framework benadrukt dat niet enkel de lidstaten hierin een belangrijke rol vervullen, maar ook lokale overheden, de particuliere sectoren en de inwoners moeten hierin worden betrokken. Het Sendai Framework werd in 2015 afgesloten en loopt tot 2030.

Internationale samenwerking

Deze week rapporteerde de verschillende lidstaten hun tussentijdse vooruitgang bij de Verenigde Staten in New York. De tussentijdse resultaten en de ambities voor de komende jaren voor België werden voorgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum Bart Raeymaekers.

België benadrukte in New York ook het belang van internationale samenwerking. Noodsituaties zijn veelal grensoverschrijdend, internationale samenwerking is dan ook een must. Een internationaal kader zoals het Sendai Framework creëert een gemeenschappelijk bewustzijn voor de maatschappelijke weerbaarheid en bevordert de internationale samenwerking inzake crisisbeheer. De Belgische delegatie verwees hierbij naar het Netwerk van directeuren-generaal van de Europese crisiscentra dat in 2018 onder impuls van België tot stand is gekomen.

Minister Verlinden wil het huidig wettelijk kader rond crisisbeheer in eigen land actualiseren. Met een nieuwe wet wil ze bijdragen aan een nog sterkere structuur voor noodplanning en crisisbeheersing. Deze wetgeving komt tegemoet aan analyses en aanbevelingen van verschillende onderzoeks- en expertencommissies die het licht zagen na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, de COVID-19 pandemie en de overstromingen van juli 2021. Een aantal van die aanbevelingen hebben betrekking op het NCCN, in het bijzonder voor wat betreft de organisatie, de besluitvormingsprocedures en de uitvoering van beslissingen.

Al deze initiatieven moeten ons land beter voorbereiden op toekomstige noodsituaties en komen ook tegemoet aan het Sendai Framework.

National Statement van de minister van Binnenlandse Zaken tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties