Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België en de Verenigde Staten gaan structureel samenwerken op het gebied van crisisbeheer

Signature du protocole

Op woensdag 27 april ondertekenden de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) Bart Raeymaekers en Deanne Criswell, Administrator van het US Federal Emergency Management Agency (FEMA) een samenwerkingsprotocol in het bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden. Dit protocol voorziet in een versterkte samenwerking en een uitwisseling van ervaringen en beste praktijken om het beheer van huidige en toekomstige crisissen te verbeteren.

De verschillende crisissen waarmee België en de wereld de laatste jaren werden geconfronteerd, hebben de nood aan optimale samenwerking en wederzijdse internationale steun aangetoond. Met het oog op een sterke internationale samenwerking werd onder impuls van België in 2019 het Netwerk van directeuren-generaal van Europese Crisiscentra opgericht. Dit netwerk kwam een eerste keer fysiek samen in september 2021. De samenwerking werd bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsprotocol door 20 Europese landen.

Structurele samenwerking met de Verenigde Staten

Op initiatief van het Nationaal Crisiscentrum werd op woensdag 27 april 2022 een bilateraal samenwerkingsprotocol met zijn Amerikaanse tegenhanger FEMA ondertekend. Naast de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken voorziet dit protocol in een versterkte samenwerking met het oog op een snelle, gecoördineerde en gezamenlijke reactie op internationale crisissen. Afgelopen november ontmoette minister Verlinden de Administrator Deanne Criswell tijdens een officieel werkbezoek aan de Verenigde Staten.

"De laatste tijd worden we geconfronteerd met crisissituaties die zich uitstrekken binnen, maar ook buiten onze landsgrenzen. Hierbij denk ik aan de gevolgen van de klimaatverandering en meer recentelijk de oorlog in Oekraïne. Samen sta je sterker dan alleen.. Door de structurele samenwerking met de FEMA, zal  het Nationaal Crisiscentrum de ervaringen van een groot land als de USA kunnen meenemen in de noodplanning en het crisisbeheer. Dit kan het toekomstig crisisbeheer allen maar ten goede komen. Ik dank FEMA uitdrukkelijk voor deze structurele samenwerking". Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

 

Signature du protocole