Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgen zijn het best voorbereid op stormen en hittegolven

Mensen die nadenken over de risico's storm, hittegolf, pandemie, stroompanne en nucleaire risico's
Zijn de Belgen zich bewust van de risico’s in ons land en in welke mate zijn ze voorbereid op een noodsituatie? Op deze vragen zocht het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) het antwoord in een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de risicoperceptie en -beleving in ons land. De Belg blijkt het best voorbereid te zijn op een pandemie, hevige storm en een hittegolf, maar scoort slecht voor risico’s zoals een aardbeving, nucleaire dreiging of grote elektriciteitspanne. De resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen van toekomstige risico-informatiecampagnes. 

Grootschalig onderzoek 

Het Nationaal Crisiscentrum voerde de afgelopen maanden in samenwerking met onderzoeksbureau Independent Minds en Universiteit Gent een grootschalig onderzoek naar hoe Belgen omgaan met maatschappelijke risico’s in ons land. Het is de eerste keer dat dergelijk onderzoek op zo’n grote schaal werd gevoerd. Het onderzoek toont aan hoe de bevolking risico’s percipieert en op welke manier communicatie kan helpen om de burgers beter voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. 

De redzaamheid van de maatschappij begint bij het individu. Een burger die goed voorbereid is op noodsituaties draagt bij aan de weerbaarheid van onze hele samenleving. Dankzij dit onderzoek kunnen we onze bevolking op een doelgerichte manier helpen om zich beter voor te bereiden op noodsituaties. – Bart Raeymaekers, Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum.

Maatschappelijke risico’s

In het onderzoek werden verschillende risico’s onder de loep genomen: natuurlijke risico’s (hevig onweer, overstromingen, hittegolf, droogte, tekort aan drinkwater en aardbeving), technologische risico’s (grootschalige elektriciteitspanne, seveso-ongeval en nucleair ongeval), gezondheidsrisico’s (besmettelijke ziektes en slechte luchtkwaliteit) en veiligheidsrisico’s (terrorisme en cyberaanvallen). 

Uit de resultaten blijkt dat Belgen voornamelijk acties hebben ondernomen om zich voor te bereiden op een zware storm, een hittegolf en een epidemie. Dit houdt bijvoorbeeld in: informatie opzoeken over het risico, voldoende water drinken bij hitte, water besparen bij droogte, tuinmeubels vastzetten voor een storm,… Dit komt omdat we vaak of recent geconfronteerd werden met deze risico’s en dus goed weten hoe we hiermee kunnen omgaan. 

De risico’s waar de bevolking minder goed mee om kan, zijn risico’s zoals een grootschalige elektriciteitspanne, nucleaire dreiging of seveso-ongeval. Dit zijn risico’s waar de kans kleiner is om mee geconfronteerd te worden waardoor ook de kennis over het risico en preventieve maatregelen om zich te beschermen, veel beperkter is. 

Rol van de overheid

De nationale overheid wordt door 62% van de bevolking als belangrijkste informatiebron voor en tijdens een noodsituatie beschouwd, gevolgd door traditionele nieuwsmedia (39%). 80% van de bevraagden geven wel aan meer informatie te willen krijgen over risico’s en hoe om te gaan met risico’s.  

Opvallendste resultaten

Slechts 15% van de burgers heeft acties ondernomen om zich voor te bereiden op overstromingen. Ook voor een industrieel ongeval en een aardbeving heeft slechts 14% zich reeds voorbereid. Meer dan de helft van de bevolking bereidde zich voor op een epidemie. Dit mag uiteraard niet verbazen aangezien we gedurende meerdere jaren met een pandemie werden geconfronteerd. Ook op een hittegolf (47%) en een cyberaanval (38%) hebben Belgen reeds acties ondernomen om zich voor te bereiden. 

Basis voor toekomstige informatiecampagnes 

Dankzij de onderzoeksresultaten kan het Nationaal Crisiscentrum gerichtere informatiecampagnes voeren om de bevolking beter te informeren over risico’s in België. We kunnen nu doelgerichter werken en vooral beter inspelen op de informatienoden- en behoeften die er zijn bij de verschillende bevolkingsgroepen. 

Lees hier het onderzoeksrapport.