Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BE-Alert tijdens de terroristische aanslag op 16 oktober 2023

logo be-alert

Bij een noodsituatie ondernemen de overheden verschillende acties om de crisis te beheren en te beheersen. Ook de informatie aan de bevolking is een belangrijk element in dit crisisbeheer. Hiermee worden de nodige richtlijnen en informatie gegeven om de veiligheid van de bevolking zo goed mogelijk te garanderen.

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om de bevolking te kunnen waarschuwen via sms, gesproken oproep of mail. Dit kan zowel naar mensen die ingeschreven zijn op BE-Alert, als naar mensen die zich bevinden in de zone die impact heeft van de noodsituatie. Via BE-Alert kan de overheid dus snel de betrokken bevolking alarmeren en hen de nodige aanbevelingen geven zoals bijvoorbeeld schuilen, het volgen van officiële informatiekanalen, geen verplaatsingen doen, …

Het hoofddoel van BE-alert is niet om informatie te verstrekken over een incident, maar om de betrokken burgers te informeren over de acties die moeten worden ondernomen, zoals bepaald door de hulpdiensten en de politie, om hun veiligheid te garanderen.

In 2023, werden 580 alarmeringscampagnes verstuurd door overheden tijdens noodsituaties in België.

Waarom heeft de overheid BE-Alert niet ingezet?  

Bij een noodsituatie monitort het Nationaal Crisiscentrum alle informatie die de bevolking al heeft bereikt of kan bereiken, onder meer via de reguliere media en de sociale media. Op basis daarvan, en uiteraard op basis van de crisiscommunicatie die door het Nationaal Crisiscentrum zelf wordt verspreid via zijn verschillende geijkte kanalen, kan een beeld worden gevormd over hoe de situatie door de burgers wordt gepercipieerd en welke informatienoden er nog zijn. Op basis van deze analyse, en op basis van de context, de feiten en de acties die zullen worden uitgerold, wordt de communicatiestrategie bepaald.  

Op basis van de informatiebehoeften en de richtlijnen die gecommuniceerd moeten worden aan de bevolking, bepalen de overheden zeer nauwgezet de boodschappen, de doelgroep(en) en de gepaste kanalen om hen te bereiken. Dit leidt vaak tot een multikanaalstrategie.  

In het geval van de terroristische aanval van maandagavond 16-10-2023 werd na beeldvorming en analyse beslist om geen sms-boodschap te versturen naar de één miljoen tweehonderdduizend inwoners en aanwezigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Er is gekozen voor volgende communicatiestrategie:  

  • Massacommunicatie via talrijke contacten met de media en via de eigen kanalen van de verschillende overheden: website en sociale media (Facebook en X), die op grote schaal worden gevolgd en gedeeld. 
  • Het systematisch overmaken van de communicatie vanuit het Nationaal Crisiscentrum aan het persagentschap Belga, waardoor deze communicatie ook zeer snel wordt opgenomen door de reguliere media.
  • De tienduizenden mensen in het Koning Boudewijnstadion werden geïnformeerd over de richtlijnen van de overheid via de luidsprekers van het stadion, de organisatie ter plaatse en de ordediensten. Deze manier werd het efficiëntst geacht om hen te informeren. De politie van Brussel kon in samenwerking met de uitbater van het stadion op regelmatige tijdstippen informatie doorgeven aan de aanwezige personen.  

Een bijkomend element waarmee rekening werd gehouden bij de keuze om BE-Alert niet in te zetten, is het feit dat daardoor een groot aantal personen zouden worden gealarmeerd zonder dat er van hen onmiddellijk een concrete actie werd verwacht.

Op 17-10-2023, de dag na de terroristische aanslag is het gebruik van BE-Alert opnieuw geëvalueerd. Opnieuw bleek er geen noodzaak te zijn om via dit kanaal de bevolking te bereiken. Dit had bijvoorbeeld anders geweest indien er door de overheid zou beslist zijn geweest dat pendelaars niet naar Brussel mochten komen.

Maar het is zeker dat het gebruik van BE-Alert, net als de rest van de acties die op 16 en 17 oktober werden ondernomen, het evaluatiewerk zal omvatten dat door de overheden wordt uitgevoerd, zoals na elke crisisbeheer.

Meer info over BE-Alert op www.be-alert.be