Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie i.k.v. 10 prejudiciële vragen met betrekking tot de Belgische en EU PNR-wetgeving.

Vertrekhal luchthaven
Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt in een arrest van 21 juni de geldigheid van de EU PNR Richtlijn (2016). Deze richtlijn verplicht alle lidstaten om een Passagiersinformatie-eenheid op te richten en reservatiegegevens te analyseren in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Het arrest is een antwoord op 10 prejudiciële vragen die het Belgisch Grondwettelijk Hof stelde aan het Europees Hof om de comptabiliteit tussen de PNR Richtlijn en andere Europese wetgeving na te gaan.

Het Hof geeft aan dat de oprichting van de Passagiersinformatie-eenheden en de gegevensverwerking die zij doen in lijn is met privacy-standaarden en fundamentele mensenrechten en geeft tegelijk aan op welke manier de bepalingen van de Richtlijn op een strikte manier geïnterpreteerd dienen te worden. België draagt de vrijwaring van grondrechten en privacy zeer hoog in het vaandel. Het nam daarom reeds de gepaste maatregelen in het kader van de opzet van een PNR-systeem om ongeoorloofde toegang tot de gegevensbank te voorkomen. De volgende stap bestaat eruit het arrest verder te analyseren en in een Europese context te overleggen op welke manier het arrest een impact kan hebben op de werking van de Passagiersinformatie-eenheden.

Belgische Passagiersinformatie eenheid (BelPIU)

De Belgische Passagiersinformatie eenheid (BelPIU) is de centrale dienst die verantwoordelijk is voor de verzameling en verwerking van passagiersgegevens (API/PNR) in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit in België. Ze werd daartoe bij wet opgericht en bestaat uit personeelsleden van het Nationaal Crisiscentrum en gedetacheerden van de politie, de douane en de inlichtingendiensten. Ze zorgt ervoor dat passagierslijsten gescreend worden aan de hand van welomlijnde en voorafbepaalde toezichtslijsten en criteria en kan in bepaalde gevallen gegevens verschaffen op vraag van de parketten ter ondersteuning van gerechtelijke onderzoeken. De analyses van de BelPIU resulteren sinds 2018 in de arrestatie en opvolging van honderden criminelen en terrorismeverdachten en de ondersteuning van tientallen gerechtelijke onderzoeken.