Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

9 mei is het de Dag van Europa

Gebouw Europese Instelling met EU-vlaggen symbool EU. Tekst "Europese projecten" en logo Nationaal Crisiscentrum
Wist je dat het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) betrokken is bij tal van internationale samenwerkingsverbanden en acties? We grijpen deze week aan om onze internationale missies met jullie te delen en een aantal lopende of onlangs afgeronde Europese projecten toe te lichten. Crisissen stoppen namelijk niet bij de landsgrenzen... 

Samen met nationale en internationale partners werken we aan bestaande en toekomstige structuren, noodplannen en procedures om het crisisbeheer en de nationale weerbaarheid te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld deelgenomen aan internationale oefeningen in samenwerking met de EU. We coördineren ook verschillende Europese fondsen en internationale projecten zoals Bullseye, RiskPACC, Marhetak en ShotPros

Het NCCN is het nationale, maar ook het internationale contactpunt voor alle meldingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid van ons land. In dat kader werd bijvoorbeeld in 2018 de International Crisis management Cell (ICC) opgericht.  

Het onderhouden van contacten is essentieel om internationale crisissen te kunnen beheren. Daarom werd door het NCCN onder ander een platform opgericht voor de directeurs-generaal van crisiscentra op Europees niveau (het DG-Netwerk). Er zijn samenwerkingen met de Benelux en op regelmatige basis zijn er contacten met nationale en internationale partners (ambassades, internationale organisaties, Civiele Bescherming, permanente vertegenwoordigers…)  

Als veiligheidsinstantie biedt het NCCN ook haar expertise aan om incidenten te beheren en noodsituaties te coördineren. We nemen deel aan internationale fora, zetelen in internationale netwerkgroepen of zijn er voorzitter van. We formuleren adviezen en beleidsvoorstellen voor beslissingen met een internationale context. Ook op het Europees voorzitterschap van 2024 zijn we ons samen met de partners volop aan het voorbereiden.