Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

133 gemeenten zetten BE-Alert in tijdens grootschalig testmoment

iemand die een mobiele telefoon in de hand houdt
Op donderdag 7 oktober zetten 133 gemeenten het alarmeringsplatform BE-Alert in tijdens een grootschalig nationaal testmoment. Het doel van dit testmoment: de capaciteit van BE-Alert op de proef stellen tijdens een piekbelasting.

Jaarlijks testmoment

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen burgemeesters, gouverneurs of de minister van Binnenlandse Zaken BE-Alert inzetten in het kader van een oefening. Zo kunnen ze de procedures inoefenen om snel en correct te alarmeren bij echte noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) roept jaarlijks de gemeenten, steden en provincies op om BE-Alert te testen op de eerste donderdag van oktober tijdens een nationaal testmoment. Op die manier kan de capaciteit van het alarmeringssysteem getest worden.

Dit jaar testen 133 gemeenten BE-Alert. Deze gemeenten zullen binnen een geselecteerde zone een bericht versturen via SMS, e-mail of gesproken oproep naar hun geregistreerde inwoners.

Locatiegebaseerd alarmeren

In samenwerking met het NCCN zullen ook negen steden en gemeenten BE-Alert testen op basis van aanwezigheid in een zone, dit betekent concreet dat iedereen die aanwezig is op het moment van de test in de geselecteerde zone een sms zal ontvangen. Deze locatiegebaseerde test zal plaatsvinden in Faimes, Eupen, Clavier, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Etterbeek, Aalst, Brugge en in de provincie Antwerpen. In de provincie Antwerpen gaat het om een grootschalige test over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen. Alle personen die op het moment van de test aanwezig zijn in de provincie Antwerpen zullen dan een SMS ontvangen.

Dat een ramp of incident vele vormen kan aannemen konden we de voorbije maanden helaas meermaals ervaren. Ook de omvang kan erg variëren. Om ons optimaal voor te bereiden op grootschalige rampen moet daarom ook het BE-alert-waarschuwingssysteem voortdurend evolueren en verder uitgebouwd worden.  Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije jaren al stevig ingezet op en werk gemaakt van het BE-Alert-waarschuwingssysteem. Bij verschillende lokale noodsituaties maakten we er al vaak goed en nuttig gebruik van.  Uiteraard is het belangrijk dat het systeem ook getest wordt, om bijvoorbeeld na te gaan of er voldoende bereik en/of capaciteit is om in reële noodsituaties burgers ook op grote schaal te verwittigen.  Ik ben alvast erg tevreden dat provincie Antwerpen koploper is in het aantal inschrijvingen op het BE-alert-waarschuwingssysteem, maar tegelijk wil ik graag een oproep doen aan allen die zich nog niet registreerden.  Burgers correct én snel informeren is bij crisismomenten immers ontzettend belangrijk.

Gouverneur Cathy Berx

Alarmering in tijden van nood

BE-Alert heeft al meermaals zijn nut bewezen. Denk maar aan de overstromingen in juli 2021 waarbij BE-Alert meer dan 100 keer werd ingezet of tijdens de coronacrisis waarbij telkens een e-mail wordt verstuurd naar alle ingeschreven e-mailadressen met een overzicht van de beslissingen van het overlegcomité.

BE-Alert werd sinds de lancering al meer dan 500 keer ingezet tijdens reële noodsituaties. Vooral tijdens stormen, branden maar ook wanneer bijvoorbeeld oorlogsmunitie gevonden wordt, zetten lokale overheden de alameringstool in.

Inschrijven

Ondanks de mogelijkheid om te alarmeren op basis van aanwezigheid in een zone, blijft het belangrijk om zich in te schrijven op BE-Alert. Zo kan je geïnformeerd worden over een noodsituatie in de buurt van je woonplaats, ook al ben je niet thuis. Bovendien kan je tot 5 adressen toevoegen in je profiel.

Inschrijven kan via www.be-alert.be.