Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

124 personen kregen in 2023 bescherming na bedreigingen in de uitoefening van hun functie

Bedreigde personen - personnes menacées
In 2023 opende het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) 75 nieuwe beschermingsdossiers. In totaal gaat het om 124 personen die bedreigd werden en beschermingsmaatregelen nodig hadden. Het Nationaal Crisiscentrum opent dergelijke dossiers voor personen die bedreigd worden in de uitoefening van hun functie.  

Dreiging in kader van functie 

Wanneer personen bedreigd worden in de uitoefening van hun functie, beroep of sociale rol, worden door het NCCN beschermingsmaatregelen bepaald. Het gaat bijvoorbeeld over politici, politieambtenaren, magistraten, rechters,… 

De dreiging wordt geanalyseerd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de Federale Politie.  

Vervolgens stelt het NCCN voor elk dossier en voor elke betrokken persoon specifieke maatregelen op en volgt de uitvoering ervan op in samenwerking met de politiediensten. In 2023 werden 75 nieuwe dossiers geopend waarbij in totaal 124 personen betrokken zijn. Dat is een stijging ten opzichte van 2022 waar 64 nieuwe dossiers geopend werden en 85 personen betrokken waren. Op dit moment staan er 69 dossiers open waarbij 129 personen betrokken zijn.  

Maatregelen 

In de eerste plaats wordt getracht om door middel van ingrepen in de leefwereld het risico maximaal te vermijden (dat kan bijvoorbeeld door bepaalde plaatsen te mijden). Daarna worden bijkomende beschermingsmaatregelen in plaats gesteld. De maatregelen kunnen al dan niet zichtbaar, preventief of reactief zijn. 

Ze kunnen variëren van begeleiding, een vaste contactpersoon bij de lokale politie, prioritaire behandeling bij de noodcentrales, tot regelmatige patrouilles of de vaste aanwezigheid van politiediensten in de buurt van de woning of de werkplek.  

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen de maatregelen verregaand zijn zoals close protection of zelfs het onderbrengen in een safe house.  

Het Nationaal Crisiscentrum communiceert niet over individuele dossiers.