Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Op donderdag 3 oktober zullen meer dan 180 Belgische gemeenten de alarmeringstool BE-Alert testen.
 • Tijdens de afgelopen zomermaanden juli en augustus heeft de directie Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) van het Nationaal Crisiscentrum bijna 5 miljoen passagiersgegevens geanalyseerd in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme. Dit resulteerde in 321 positieve controles door de geïntegreerde politie voor de periode van januari tot augustus 2019.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  banner BE-Alert
  Op donderdag 5 september testte het Nationaal Crisiscentrum het kanaal e-mail van BE-Alert. In totaal verstuurden we maar liefst 503.740 e-mails.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  banner BE-Alert
  Op donderdag 5 september test het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) het kanaal e-mail van BE-Alert. Alle ingeschreven burgers zullen een testmail ontvangen van BE-Alert. Tijdens deze test versturen we meer dan 580.000 e-mails.
 • Noodplanning
  Be-AlertRisicocommunicatie
  Deze 21 juli zal het Nationaal Crisiscentrum aanwezig zijn in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel. Dit is een gelegenheid om u te ontmoeten en onze essentiële missies voor uw veiligheid te bespreken.
 • Noodplanning
  Lokale noodplanningSeveso
  Een Seveso-onderneming is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt of transformeert (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen). «Seveso» verwijst naar een industrieel ongeval dat op 10 juli 1976 plaatsvond nabij de stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese « Seveso »-richtlijnen de veiligheidsmaatregelen en preventieacties die getroffen moeten worden door en voor de betrokken ondernemingen.
 • Het koninklijk besluit dat geldt als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters in crisisbeheer, is bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en alle betrokken actoren hebben een proces doorlopen om in dit nieuw wettelijk kader alle rollen uit te werken en op elkaar af te stemmen.
 • Noodplanning
  NoodplannenRisico-analyse
  Het CBRNe expertisecentrum werd beloond met een medaille op de Publica awards 2019 in de categorie Safety en Security.
 • Planification d'urgence
  ElectriciteitInternationale samenwerking
  Op 13 en 14 juin 2019 organiseerde het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming van de Luxemburgse regering een workshop met de titel « De langdurige black-out: gevolgbestrijding, prioritering van de behoeften en planningsmethodieken ». Het Nationaal Crisiscentrum heeft het genoegen gehad deel te nemen aan deze workshop.
 • Ondertekening raamakkoord zorgt voor versterking CBRNe-expertisecentrum