Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Banner BE-alert
  Op donderdag 3 oktober vond de nationale test van BE-Alert plaats. Meer dan 204 gemeenten namen deel aan de grootschalige test. Dankzij de test werden maar liefst 46.000 burgers aangemoedigd om hun adres te registreren of aan te passen.
 • Noodplanning
  Risicocommunicatie
  Een overstroming die een wijk onder water zet, een stroompanne die het treinverkeer verstoort of een hittegolf die natuurbranden veroorzaakt: noodsituaties kunnen een enorme impact hebben op een gemeente, een regio of zelfs het hele land.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Banner BE-alert
  Op donderdag 3 oktober hebben 204 gemeenten de alarmeringstool BE-Alert getest. Er werden in totaal meer dan 417.640 SMS’en, 52.304 gesproken berichten en 123.783 mails verzonden. Het was de eerste maal dat de capaciteit van het alarmeringsplatform op een dergelijke grote schaal werd getest.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Op donderdag 3 oktober zullen meer dan 180 Belgische gemeenten de alarmeringstool BE-Alert testen.
 • Tijdens de afgelopen zomermaanden juli en augustus heeft de directie Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) van het Nationaal Crisiscentrum bijna 5 miljoen passagiersgegevens geanalyseerd in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme. Dit resulteerde in 321 positieve controles door de geïntegreerde politie voor de periode van januari tot augustus 2019.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  banner BE-Alert
  Op donderdag 5 september testte het Nationaal Crisiscentrum het kanaal e-mail van BE-Alert. In totaal verstuurden we maar liefst 503.740 e-mails.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  banner BE-Alert
  Op donderdag 5 september test het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) het kanaal e-mail van BE-Alert. Alle ingeschreven burgers zullen een testmail ontvangen van BE-Alert. Tijdens deze test versturen we meer dan 580.000 e-mails.
 • Noodplanning
  Be-AlertRisicocommunicatie
  Deze 21 juli zal het Nationaal Crisiscentrum aanwezig zijn in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel. Dit is een gelegenheid om u te ontmoeten en onze essentiële missies voor uw veiligheid te bespreken.
 • Noodplanning
  Lokale noodplanningSeveso
  Een Seveso-onderneming is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt of transformeert (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen). «Seveso» verwijst naar een industrieel ongeval dat op 10 juli 1976 plaatsvond nabij de stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese « Seveso »-richtlijnen de veiligheidsmaatregelen en preventieacties die getroffen moeten worden door en voor de betrokken ondernemingen.
 • Het koninklijk besluit dat geldt als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters in crisisbeheer, is bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en alle betrokken actoren hebben een proces doorlopen om in dit nieuw wettelijk kader alle rollen uit te werken en op elkaar af te stemmen.