Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  RisicocommunicatieSeveso
  Reeds een jaar... Op 8 november 2012 werd een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico gelanceerd. Vandaag, kent u nog de beschermingsactiesdie u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin ?
 • Crisisbeheer
  NoodplannenNucleairOefeningen
  Op 22 oktober 2013 vond een oefening plaats waarbij een nucleair incident werd gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel in Doel. De nadruk lag op de beleidsmatige afstemming van beschermingsmaatregelen voor bevolking en de voedselketen, met een beperkte interventie op het terrein.
 • Noodplanning
  NucleairOefeningen
  Kerncentrale van Doel
  Op 22 oktober 2013 wordt een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel (Groep GDF Suez) in Doel. Het doel van noodplanoefeningen is om de procedures die in de nood- en interventieplannen omschreven staan uit te testen om ze vervolgens te evalueren.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  plaatsing van sirene
  Donderdag 3 oktober 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 98,77% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Noodplanning
  Informatie aan de bevolking
  Handicap en rampen (c) Unisdr
  Hoe de veerkracht tegen, de aanpassing aan en de bestendigheid tegen rampen optimaal te stimuleren voor de personen met een handicap ? Workshop EUR-OPA en Internationale UNISDR-dag in oktober 2013.
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolking
  Sirenetest
  Donderdag 3 oktober wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.
 • Noodplanning
  HINSpoorweg
  Eén jaar na het ongeval organiseerde het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een ontmoetingsdag om ervaringen uit te wisselen : de flexibiliteit en menselijke relaties als middelpunt van het crisisbeheer.
 • Crisisbeheer
  Terrorisme
  Vrijlating van Pierre Piccinin
  BRUSSEL – Vandaag, maandag 9 september 2013 om 5u40, is Pierre Piccinin vanuit Rome in Brussel aangekomen. Piccinin, die samen met de Italiaanse journalist, Domenico Quirico, gedurende 5 maand gegijzeld was in Syrië, is lichamelijk in goede gezondheid en vertoeft momenteel bij zijn familie om uit te rusten.
 • Bij de oefening van 28 juni 2010 hebben alle betrokken overheden en partners positieve aspecten toegejuicht: van de interne organisatie van het Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het op poten zetten van een gemeenschappelijke gemeentelijke cel, over de snelle alarmering en operationalisering van de crisiscellen. De alarmering van de bevolking en de rol van de lokale overheden in een nucleaire noodsituatie zijn verbeterpunten waarvoor bijzondere aandacht nodig is.
 • Educatief pakket over overstroming aan de Belgische Kust
  Hoe breng je een complexe boodschap over zeewering, overstroming en noodplanning over aan kinderen tussen 10 en 12 jaar, onze volwassenen van morgen?