Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Oefeningen
  Nucleaire oefening PEGASE 2012
  Op 20 en 21 november 2012 vond een nucleaire oefening van grote omvang plaats voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Onderstaand syntheserapport vat de belangrijkste vaststellingen en verbeteracties samen. Het rapport wordt gepubliceerd om elkeen te informeren over de leerpunten die uit de oefening voortvloeiden.
 • Noodplanning
  ISPUPlanification d'urgence locale
  HIN
  In een vorig artikel werd u al geïnformeerd over het opleidings-initiatief van het Hoger Instituut voor de Noodplanning voor de burgemeesters. Balans na de Nederlandstalige sessies.
 • AD Crisiscentrum
  Sierre - Belga(c)
  Een koudegolf, een treinontsporing of een busongeval: verschillende gebeurtenissen hebben in 2012 beroering veroorzaakt bij de bevolking.
 • SEVESO.BE – en je weet wat te doen bij een Seveso-alarm
  In de loop van februari 2013 werd een posttest gerealiseerd bij 3000 ondervraagden om de nationale informatiecampagne over het Seveso-risico van eind 2012 te evalueren. Als belangrijkste opvallende resultaten: 54,6 % van de ondervraagden heeft uit de campagne onthouden wat ze moeten doen ten opzichte van het risico, 47,5% noemt schuilen terecht als de meest doeltreffende beschermingsactie in geval van een Seveso-incident, 67,7% heeft de tv-spot gezien.
 • Treinongeval Wetteren
  Met het oog op de veiligheid van en de optimale informatieverstrekking aan de bewoners die door de treinongeval van de nacht van vrijdag 3 mei op zaterdag 4 mei zijn getroffen, is het belangrijk dat iedereen over de juiste informatie beschikt.
 • BELGA
  Naar aanleiding van de actie van Greenpeace van vrijdag 5 april 2013 vóór de Wetstraat 16, willen Eerste Minister Elio Di Rupo en vice-Eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet eraan herinneren dat de veiligheid van en de informatie aan de bevolkingsteeds een prioriteit was en is voor de overheden die betrokken zijn bij de noodplanning en het crisisbeheer. Dit geldt voor alle risico’s, ongeacht hun aard (overstromingen, ontploffingen, verkeersongevallen, nucleaire of chemische ongevallen).
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Alarmering sirene
  Donderdag 4 april wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. In 2013 zijn er nog sirenetests op donderdag 4 juli en 3 oktober. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Alarmering sirene
  Donderdag 4 april 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 97,72% van de sirenes heeft correct gewerkt. De volgende sirenetests vinden plaats op donderdag 4 juli en 3 oktober 2013.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Alarmering sirene
  Als gevolg van de werkzaamheden aan het station in Mechelen, plaatste het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken een sirene op het dak van het station. Mogelijk bevinden zich op het bouwterrein een aantal niet-ontplofte springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Indien een evacuatie vereist is, kunnen de treinreizigers en de omwonenden van de stationsomgeving via de sirene worden verwittigd.
 • HIN
  Op 30 januari 2013 kwam het wetenschappelijk comité van het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een eerste keer samen. Dit comité heeft als taak om advies te geven over de activiteiten van het HIN, die zich volledig binnen het domein van noodplanning en crisisbeheer situeren.