Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolking
  Sirenetest
  Donderdag 3 oktober wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.
 • Noodplanning
  HINSpoorweg
  Eén jaar na het ongeval organiseerde het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een ontmoetingsdag om ervaringen uit te wisselen : de flexibiliteit en menselijke relaties als middelpunt van het crisisbeheer.
 • Crisisbeheer
  Terrorisme
  Vrijlating van Pierre Piccinin
  BRUSSEL – Vandaag, maandag 9 september 2013 om 5u40, is Pierre Piccinin vanuit Rome in Brussel aangekomen. Piccinin, die samen met de Italiaanse journalist, Domenico Quirico, gedurende 5 maand gegijzeld was in Syrië, is lichamelijk in goede gezondheid en vertoeft momenteel bij zijn familie om uit te rusten.
 • Bij de oefening van 28 juni 2010 hebben alle betrokken overheden en partners positieve aspecten toegejuicht: van de interne organisatie van het Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het op poten zetten van een gemeenschappelijke gemeentelijke cel, over de snelle alarmering en operationalisering van de crisiscellen. De alarmering van de bevolking en de rol van de lokale overheden in een nucleaire noodsituatie zijn verbeterpunten waarvoor bijzondere aandacht nodig is.
 • Educatief pakket over overstroming aan de Belgische Kust
  Hoe breng je een complexe boodschap over zeewering, overstroming en noodplanning over aan kinderen tussen 10 en 12 jaar, onze volwassenen van morgen?
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 4 juli 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Alarmering sirene
  Donderdag 4 juli wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. In 2013 is er nog een luide sirenetest op donderdag 3 oktober. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.
 • Noodplanning
  ISPUPlanification d'urgence locale
  HIN
  Om de burgemeesters de principes van noodplanning en crisisbeheer mee te geven en hen te wijzen op hun opdrachten en aansprakelijkheid in deze materie, worden er samen met de federale diensten noodplanning van de provinciegouverneurs in 2013 opnieuw opleidingen georganiseerd.
 • Noodplanning
  Oefeningen
  Nucleaire oefening PEGASE 2012
  Op 20 en 21 november 2012 vond een nucleaire oefening van grote omvang plaats voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Onderstaand syntheserapport vat de belangrijkste vaststellingen en verbeteracties samen. Het rapport wordt gepubliceerd om elkeen te informeren over de leerpunten die uit de oefening voortvloeiden.
 • Noodplanning
  ISPUPlanification d'urgence locale
  HIN
  In een vorig artikel werd u al geïnformeerd over het opleidings-initiatief van het Hoger Instituut voor de Noodplanning voor de burgemeesters. Balans na de Nederlandstalige sessies.