Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Internationale samenwerking
  BENELUX
  Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren.
 • Crisisbeheer
  Disciplines
  Hesjes
  Vanaf 20 december 2013 beschikt elke Provinciegouverneur over een basisset hesjes voor elke gemeente.
 • Openbare Veiligheid
  Maritieme veiligheid
  Banner kustwacht
  De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. Nieuwe website, better zichtbaarheid.
 • Storm in Kust
  Gezien de aankomende storm Xaver, bevelen we aan de betrokken bevolking aan om volgende kanalen te volgen voor meer informatie
 • Crisisbeheer
  NatuurrampenNoodsituaties
  Typhon Yolanda (Haiyan)
  Nadat de Filippijnen getroffen werden door een tyfoon werd een internationale organisatie opgericht voor crisisbeheer en hulp aan de slachtoffers. Hoewel het team B-FAST reeds ter plaatse is, kan elkeen op afstand , onder de coördinatie van de Verenigde Naties (UN OCHA) financiële of virtuele hulp bieden. Wat kan men doen?
 • Noodplanning
  RisicocommunicatieSeveso
  Reeds een jaar... Op 8 november 2012 werd een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico gelanceerd. Vandaag, kent u nog de beschermingsactiesdie u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin ?
 • Crisisbeheer
  NoodplannenNucleairOefeningen
  Op 22 oktober 2013 vond een oefening plaats waarbij een nucleair incident werd gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel in Doel. De nadruk lag op de beleidsmatige afstemming van beschermingsmaatregelen voor bevolking en de voedselketen, met een beperkte interventie op het terrein.
 • Noodplanning
  NucleairOefeningen
  Kerncentrale van Doel
  Op 22 oktober 2013 wordt een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel (Groep GDF Suez) in Doel. Het doel van noodplanoefeningen is om de procedures die in de nood- en interventieplannen omschreven staan uit te testen om ze vervolgens te evalueren.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  plaatsing van sirene
  Donderdag 3 oktober 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 98,77% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Noodplanning
  Informatie aan de bevolking
  Handicap en rampen (c) Unisdr
  Hoe de veerkracht tegen, de aanpassing aan en de bestendigheid tegen rampen optimaal te stimuleren voor de personen met een handicap ? Workshop EUR-OPA en Internationale UNISDR-dag in oktober 2013.