Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  HINTransports
  Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
 • Openbare Veiligheid
  AD Crisiscentrum
  Newsletter Veiligheid
  Hervorming van de civiele veiligheid, systeem van alarmering aan de bevolking, diefstalpreventie, brandpreventie, veiligheid van grote evenementen, civiele bescherming,... De FOD Binnenlandse Zaken werkt op vele onderwerpen met betrekking tot civiele en politionele veiligheid.
 • Noodplanning
  EvenementenHINLokale noodplanning
  Groot scherm
  Op 22 en 23 april heeft het Crisiscentrum (via het Hoger Instituut voor de Noodplanning en in samenwerking met Politeia) een informatiedag georganiseerd over het beheer van de veiligheid bij evenementen. Zo zijn meer dan 400 professionals uit de verschillende disciplines rechtstreeks bereikt.
 • Noodplanning
  HINSpoorweg
  Wetteren - Foto Brandweer Gent
  Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Resultaten van de test van Be-Alert in Lommel
  Donderdag 3 april 2014 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst hebben vier gemeenten ook via BE-Alert een controlebericht verzonden aan hun inwoners. De volgende alarmeringstests vinden plaats op donderdag 3 juli en 2 oktober 2014.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Alarmeringstest met Be-Alert
  Donderdag 3 april wordt tussen 11u en 13u30 een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
 • Openbare Veiligheid
  Bescherming van VIP'sEuropese tops
  Vanaf donderdag 20 maart tot 3 april 2014 zal België het gastland zijn voor verschillende toppen, multilaterale ontmoetingen en talrijke officiële bezoeken.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Logo BE ALERT
  Bij noodsituaties is de burger de eerste actor van zijn eigen veiligheid. Om goed te kunnen handelen en reageren, moet hij zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, en het nationaal Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) lanceren vandaag een project voor een alarmerings- en informatiesysteem aan de bevolking: BE-ALERT.
 • Noodplanning
  EvenementenHIN
  fictieve evenement
  Momenteel zijn veel verenigingen en organisaties maar ook lokale besturen bezig met de voorbereiding van hun zomerevenementen. Een accurate risicoanalyse en een multidisciplinaire voorbereiding door alle betrokken partijen zijn cruciaal om een vlotte organisatie én de veiligheid te garanderen.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Sirene
  98,07% van de sirenes heeft correct gewerkt.