Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Donderdag 2 oktober 2014 wordt via verschillende kanalen een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De 570 sirenes rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel worden geactiveerd. 10 gemeenten zullen een testbericht versturen via BE-Alert. Onderaan dit artikel vindt u de data van de tests in 2015.
 • Naar aanleiding van de onverwachte sluiting van drie kerncentrales heeft Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter 2014-2015 geïdentificeerd. Overheden en burgers kunnen samen actie ondernemen om een black-out te vermijden.
 • Noodplanning
  Internationale samenwerkingNoodplannen
  Het Belgische Blauwe Schild is voor het Erfgoed wat het Rode Kruis is voor de mens. Het Crisiscentrum maakt deel uit van het Comité.
 • Noodplanning
  NatuurrampenOverstrommingen
  Reageren bij overstromingen
  Als gevolg van de hevige regenval van de voorbije dagen werden meerdere gemeenten in het land opnieuw geconfronteerd met overstromingen. Overheden en burgers bereiden zich voor om beter te reageren wanneer dit terugkerend risico opduikt.
 • Openbare Veiligheid
  Bescherming van VIP'sEuropese tops
  CP-Ops in Ieper (bron: @PZArroIeper)
  Van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, over het defilé van 21 juli, tot de Europese toppen, het Crisiscentrum begeleidt de lokale overheden en hun politiediensten bij de voorbereiding van evenementen waarop buitenlandse staatshoofden aanwezig zijn.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  98,77% van de sirenes heeft correct gewerkt. 91% van de SMS-berichten via BE-Alert zijn correct ontvangen.
 • Noodplanning
  HittegolfOzonpieken
  Wees solidair
  Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
 • Noodplanning
  HittegolfOzonpieken
  10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003. Elk jaar, aan het begin van de zomer, maakt het Crisiscentrum de lokale overheden gevoelig voor deze problematiek.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  BE-Alert
  Donderdag 3 juli 2014 wordt via verschillende kanalen een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingCrisiscommunicatieInformatie aan de bevolking
  Social media in crisiscommunicatie
  Hoe twitteren, informatie delen en aan crisiscommunicatie doen met de burgers?