Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Informatie aan de bevolkingRisicocommunicatie
  Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.
 • Noodplanning
  NoodplannenNucleairOefeningen
  IRE
  Nationale oefening van het nucleair en radiologisch noodplan in het Instituut voor Radioelementen in Fleurus.
 • ​De kans op elektriciteitsschaarste lijkt deze winter reëel. Als we de bevolking kunnen aanmoedigen om het energieverbruik te verminderen, kunnen we allen samen een afschakeling voorkomen – een ultieme maatregel die trouwens pas wordt gelanceerd als het verminderde energieverbruik niet volstaat.
 • Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) speelt een rol in de uitwisseling van ideeën en ervaringen door zijn deelname aan of organisatie van onderzoeksprojecten. Op 27 november aanstaande, organiseert de KUL een studiedag in het kader van een onderzoek waaraan het HIN heeft bijgedragen: “Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?”
 • Noodplanning
  OefeningenSeveso
  België telt momenteel 204 hoge drempel seveso-ondernemingen. 49 daarvan zullen in oktober en november hun extern noodplan in het kader van een nieuwe oefenmethodologie testen.
 • Crisisbeheer
  Be-AlertInformatie aan de bevolking
  98,41 % van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Bij een noodsituatie kan het cruciaal zijn om snel alle betrokken burgers te verwittigen over het risico en de te volgen aanbevelingen. Doven en slechthorenden vormen daarbij een bijzonder doelpubliek.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Donderdag 2 oktober 2014 wordt via verschillende kanalen een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De 570 sirenes rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel worden geactiveerd. 10 gemeenten zullen een testbericht versturen via BE-Alert. Onderaan dit artikel vindt u de data van de tests in 2015.
 • Naar aanleiding van de onverwachte sluiting van drie kerncentrales heeft Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter 2014-2015 geïdentificeerd. Overheden en burgers kunnen samen actie ondernemen om een black-out te vermijden.
 • Noodplanning
  Internationale samenwerkingNoodplannen
  Het Belgische Blauwe Schild is voor het Erfgoed wat het Rode Kruis is voor de mens. Het Crisiscentrum maakt deel uit van het Comité.