Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Burgemeesters en noodplannings- en informatieambtenaren die dagelijks instaan voor ieders veiligheid aan het woord via een DVD gerealiseerd door het Crisiscentrum . Ontdek de teaser!
 • Crisisbeheer
  NucleairOefeningen
  IRE Fleurus
  De oefening van 4 december 2014 werd gevolgd door een lang debriefingproces, waarbij de feedback van alle betrokken actoren werd geanalyseerd. De conclusies van deze oefening zullen in aanmerking worden genomen bij de lopende actualisering van het nieuwe nationaal nucleair noodplan.
 • Acties gevoerd in 2014 en perspectieven voor 2015.
 • Crisisbeheer
  Communication de crise
  Crisiscommunicatie maakt integraal deel uit van het beheer van een noodsituatie. Dat is niet enkel een wettelijke verplichting, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het crisiscentrum heeft een Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC) ontwikkeld. Deze werkmethode is beschreven in een nieuwe Bijlage aan de "Leidraad Crisiscommunicatie".
 • Openbare Veiligheid
  Bescherming van instellingenRisicocommunicatie
  Niet alleen persorganen moeten rekening houden met hun cyberbeveiliging. Ook burgers, ondernemingen, gemeenten of politiezones hebben er belang bij om hun websites, intranet en sociale media-accounts te beveiligen. Hoe te reageren op een cyberincident?
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  96,82% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Openbare Veiligheid
  ManifestatiesPermanentie 24/7
  Heel wat zaken die op de openbare weg gebeuren, verdienen onze aandacht of kunnen belangrijk worden: gaande van politieke acties, sociale conflicten, internationale problemen tot evenementen met een grote volkstoeloop. Welke aandachtspunten liggen er zoal op de permanentietafel in deze Paasperiode?
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Donderdag 2 april wordt via verschillende kanalen een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • De vliegende Seveso-ploeg…. Het klinkt misschien als de aanwerving van piloten bij de Belgische luchtmacht, maar deze nieuwe medewerkers zullen toch eerder onder de vleugels van het Crisiscentrum opereren.
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.