Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  Informatie aan de bevolking
  98,41% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Noodplanning
  Informatie aan de bevolkingRisicocommunicatie
  Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
 • Noodplanning
  Electriciteit
  Met de herfst die de geleidelijke daling van de temperaturen aankondigt, worden de bevoorradingskwesties inzake elektriciteit en het (nieuwe) afschakelplan terug actueel. In België is de bevoorradingszekerheid van elektriciteit aanzienlijk verbeterd sinds vorige winter. Omdat er echter geen nulrisico bestaat, moeten de overheden zich voorbereiden en hun procedures en noodplannen continu actualiseren en verfijnen. Stand van zaken en uitgevoerde acties.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 1 oktober wordt een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 • Crisisbeheer
  CrisiscommunicatieInformatie aan de bevolking
  Slachtoffers en media
  Overstroming, treinongeval, massadrukte, … U bent (familielid van het) slachtoffer en de media vragen u om een reactie? Praktische adviezen.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  98,24% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Noodplanning
  Risicocommunicatie
  Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
 • Noodplanning
  Lokale noodplanning
  Elke gemeente en provincie beschikt over noodplanambtenaren die ermee belast zijn de noodplannen van het grondgebied onder hun gezag voor te bereiden. Om hun ervaringen en goede praktijken te delen, komen deze noodplanambtenaren steeds meer bijeen. Bekijk het voorbeeld van de Franstalige vzw "planu.be"
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 2 juli wordt een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 • Noodplanning
  Bescherming van VIP'sEvenementen
  Leeuw van Waterloo, Braine-Lalleud
  Welke rol speelt het nationaal Crisiscentrum bij grote gebeurtenissen? Concreet voorbeeld voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo