Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Lokale noodplanningNoodplannen
  Foto Stef Vandersmissen
  Wat heeft het KB van 16/02/2006 in de praktijk veranderd?
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  97,89% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Crisisbeheer
  Evaluatie van de dreigingTerrorismeVeiligheidsmaatregelen
  Volgend op een nieuwe evaluatie van het OCAD en de lopende gerechtelijke acties, heeft het Crisiscentrum op maandag 28 december de bestaande veiligheidsmaatregelen verfijnd.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2016 zijn er dus sirenetests op donderdag 7 januari, 7 april, 7 juli en 6 oktober. Binnenlandse Zaken werkt eveneens aan de verwittiging via SMS. Inwoners kunnen zich daartoe inschrijven via www.be-alert.be.
 • Crisisbeheer
  EvenementenTerrorisme
  Op zaterdag 21 november 2015 is een informatienummer 1771 geopend om de vragen te beantwoorden met betrekking tot de verhoging van het dreigingsniveau naar het maximum en met betrekking tot de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in Brussel. Na 25 dagen activiteit wordt het nummer 1771 vandaag in stand-by gezet.
 • Koning Filip in Beleidscel
  Op maandag 30 november 2015 heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het Crisiscentrum. Hij heeft er het personeel en een aantal partners ontmoet, die betrokken zijn bij de opvolging van de aanslagen in Parijs.
 • Naar aanleiding van de evaluatie van het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) van donderdag 26 november 2015 blijft het dreigingsniveau op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.
 • Het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) heeft op donderdag 26 november 2015 een nieuwe evaluatie van de situatie gemaakt. Het dreigingsniveau is vandaag geëvalueerd op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging wordt ingeschat als mogelijk en waarschijnlijk.
 • Crisisbeheer
  EvenementenTerrorismeVeiligheidsmaatregelen
  Deze twee beslissingen laten een terugkeer naar een normale situatie toe, die door elkeen wordt gewenst. De veiligheid van de bevolking is de voornaamste doelstelling van alle buitengewone maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen in Parijs.
 • Crisisbeheer
  EvenementenTerrorisme