Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Na de twee aanslagen die gisteren plaatsvonden in Brussels Airport en in het metrostation van Maalbeek, zijn de betrokken overheden en diensten samengekomen in het Crisiscentrum om samen snel aangepaste veiligheidsmaatregelen te nemen. De prioriteit is altijd geweest en is nog altijd om de nodige hulp te bieden aan de slachtoffers, hun verwanten en de veiligheid van iedereen.
 • Ons land is op dinsdag 22 maart 2016 opgeschrikt door twee aanslagen. Eén in Brussels Airport te Zaventem en één in het metrostation Maalbeek in Brussel. Iedereen leeft mee met de talrijke slachtoffers die deze laffe daden met zich mee hebben gebracht.
 • Als gevolg van deze explosies is het dreigingsniveau verhoogd naar 4 voor het hele land. Het openbaar vervoer in Brussel is stilgelegd en alle stations in Brussel zijn ontruimd. Alle verkeer naar de luchthaven van Zaventem is onmogelijk. Het telefoonnetwerk is overbelast.
 • Het crisiscentrum Binnenlandse zaken meldt dat alle openbaar vervoer in Brussel is stilgelegd. Alle trein- en metrostations worden ontruimd. Iedereen die zich in Brussel bevindt wordt gevraagd te blijven waar men is en zich NIET te verplaatsen.
 • Crisisbeheer
  Deze ochtend vonden omstreeks 8 uur twee explosies plaats in de luchthaven van Zaventem. Er zijn meerdere slachtoffers te betreuren. De luchthaven is gesloten. Het crisiscentrum vraagt om de wegen naar de luchthaven open te laten en u niet naar de luchthaven te verplaatsen.
 • Noodplanning
  NoodplannenNucleair
  Nucleaire noodplanning
  Een evolutief proces ten dienste van onze veiligheid
 • Noodplanning
  Noodplannen
  De noodplanning is de laatste jaren sterk geëvolueerd dankzij de uitwisselingen, samenwerkingen, oefeningen en helaas ook door de noodsituaties in België en elders.
 • Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
 • Openbare Veiligheid
  Terrorisme
  Evaluatie van de dreiging, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen
 • Noodplanning
  Lokale noodplanning
  DVD 2016
  Videocapsules over 15 thema’s om vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst